Prinsjesdag 2017

Bij de Tweede Kamer is op Prinsjesdag het pakket Belastingplan 2018 ingediend. Het pakket bestaat uit vier wetsvoorstellen waaronder de Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling die ingaat op 1 januari 2018. Dit wetsvoorstel kan belangrijk zijn voor gemeenten die van de regeling gebruik maken omdat zij bijvoorbeeld bosbouwer zijn. Gevolg van het afschaffen van de regeling is dat landbouwers net als andere ondernemers btw in rekening dienen te brengen voor hun prestaties en de btw op toerekenbare kosten kunnen verrekenen als voorbelasting. Achtergrond van het wetsvoorstel is dat in de huidige tijd er door modernisering vrijwel geen verschillen meer zijn tussen landbouwers en andere ondernemers. Meer lezen

Afronding en start Leergang Rijksbelastingen Gemeenten en Provincies

Afronding en start Leergang Rijksbelastingen Gemeenten en Provincies

Op donderdag 14 september hebben de studenten aan de Leergang Rijksbelastingen hun eindpresentaties gehouden. Voor menigeen een spannend moment om ten overstaande van medestudenten en docenten zelfstandig een fiscale casus te presenteren en te betogen. Na de presentaties is overgegaan tot de diplomauitreiking en is het glas geheven op een succesvolle afronding. Donderdag 2 november aanstaande begint het nieuwe studiejaar. Wil je instromen in de Leergang Rijksbelastingen of wil je meer informatie, kijk dan snel op de website of vraag de brochure aan. Meer lezen

Aanscherping van de definitie overhead, is het nu duidelijker geworden?

Per 1 januari 2017 zijn de nieuwe regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) ingegaan voor provincies en gemeenten. De vernieuwde regels zouden leiden tot een transparantere kostentoerekening en een zuivere post overheadkosten, waardoor gemeenten met elkaar kunnen worden vergeleken. Maar is dat wel zo? Meer lezen


1 2 3 4 5 6