Ons aanbod

Als fiscalisten en administratieve specialisten voor uitsluitend de publieke sector werkt EFK Belastingadviseurs samen met haar cliënten aan een mooier Nederland. Vanuit een fiscaal juridisch kader worden oplossingen geleverd tegen een betaalbare prijs. Juist voor de publieke sector is ons streven dat elke advies-euro optimaal wordt besteed. Wij ondersteunen onze klanten vanuit vier complementaire disciplines waarbij dient te worden opgemerkt dat wij vraagstukken altijd integraal vanuit de verschillende disciplines en vanuit de diverse Rijksbelastingen en flankerende wetgeving duiden.

Fiscaal Juridisch

Onze fiscaal juridische dienstverlening schetst voor u, na het zorgvuldig helder krijgen van de feiten en omstandigheden, de fiscale mogelijkheden en oplossingen. U mag van ons verwachten dat wij vakinhoudelijk ‘up-to-date’ en vooruitstrevend zijn, zodat wij uw belangen optimaal en integraal behartigen. Wij verdedigen gepassioneerd uw belangen bij de Belastingdienst, rechtbanken, gerechtshoven en als het moet tot aan de Hoge Raad.

Vakgebieden: Omzetbelasting, BTW-compensatiefonds, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen, Wet Markt en Overheid

Fiscaal administratief

Uitgangspunt in onze fiscaal administratieve en compliance dienstverlening is een rechtvaardige belastingheffing. Wij staan pal voor uw belang en kijken verder dan alleen de gevonden resultaten en de reeds betreden paden. Wij ondersteunen u door de eerder gemaakte ‘goede’ fiscaal-juridische keuzes hands-on in uw systemen te implementeren.

Werkzaamheden: Btw/VPB forensisch onderzoek, WKR onderzoek, actualiseren forfaitaire percentages, actualiseren labellijst, opzet Tax Control Framework & compliance, opzet en optimaliseren financiële administratie, opzet grondslagendocument, aangifte Vennootschapsbelasting.

EFK Academy

De doelstelling van de EFK Academy is van uw organisatie een lerende organisatie te maken die zelfstandig de operationele fiscaliteit kan uitvoeren. Op deze manier is uw organisatie fiscaal bewuster, voorkomt zij risico’s en bespaart zij geld op in te kopen fiscaal advies.
Met onze expertise dragen wij bij aan het fiscale bewustzijn binnen uw organisatie. Wij verzorgen incompany trainingen en op maat gemaakte opleidingstrajecten.

Voorbeeld opleidingen: basis- en verdiepingsopleiding btw/bcf, masterclass omzetbelasting, Leergang Rijksbelastingen, kennissessie vennootschapsbelasting, training fiscale compliance, e-learning ‘introductie btw bij gemeenten’.

Flex

In onze visie start fiscale beheersing bij de uitvoering door de organisatie zelf. Echter, niet altijd is afdoende kennis, kunde of capaciteit voorhanden. De FLEX-oplossingen van EFK Belastingadviseurs geven u op afroep toegang tot aanvullende fiscale kennis en/of dienstverlening op elk moment en in elke vorm. In onze visie zijn de FLEX -oplossingen zo vormgegeven dat wij in staat zijn uw wisselende uitvraag zo in te vullen dat de u proactief en met een beperkt budget sturing kan geven aan uw fiscale beheersing.

Diensten: Detachering, projectmanagement, Fiscale Vragenservice, Fiscaal Beheersysteem

Flankerende diensten

In incidentele gevallen kan het binnen een dossier noodzakelijk zijn dat specifieke dienstverlening moet worden ingezet die wij niet zelf in huis hebben. Binnen ons netwerk doen wij dan, natuurlijk na overleg met u, een beroep op een zorgvuldig geselecteerde partner binnen ons netwerk.

Diensten: Juridisch advies, Recovery Audit Personeelskosten, Vastgoed taxaties, Wet Markt en Overheid.

Uitgelicht: Leergang Rijksbelastingen

Als u een functie ambieert als fiscaal professional of als daarin een stap wilt maken binnen het gemeentelijk (of provinciaal) werkveld, dan is deze post-HBO opleiding iets voor u. U wordt in de breedte opgeleid en bent in staat na het volgen van de opleiding fiscale problemen diepgaand te onderzoeken en op te lossen. De opleiding heeft bewezen een grote toevoeging te zijn voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van deelnemers.

Bent u enthousiast en wilt u weten of de Leergang ook iets voor u is, neem dan contact op met EFK Academy via telefoonnummer 072 535 05 25.

Wat onze klanten zeggen

Laatste nieuws

Altijd actueel, altijd relevant

Basisopleiding btw/BCF te kantore van EFK Belastingadviseurs

Op 19 oktober hebben financiële professionals binnen publieke organisaties de kans gegrepen  hun kennis te vergroten tijdens onze basis btw/BCF training. Deze intensieve eendaagse training bood deelnemers een uitstekende basis om btw-aspecten binnen hun organisaties te begrijpen en te beheren. Het resultaat? Een verhoogd signaleringsvermogen, meer fiscaal bewustzijn en een betere capaciteit om praktijksituaties zelfstandig […]

Meer lezen

Internet consultatie Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Inhuur van zelfstandigen krijgt merkbaar meer aandacht van de Belastingdienst. Wij merken dit tijdens de ‘show-me sessies’ bij trajecten Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht en de bedrijfsbezoeken van de behandelteams. Inhuur wordt fiscaal gezien als een key-risk. Het kabinet heeft besloten de wetgeving rond ‘werken in dienst van’ te verduidelijken. Demissionair Minister van Gennip van Sociale Zaken […]

Meer lezen

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor de publieke sector

Op basis van de huidige regelgeving is een dividenduitkering welke een publiekrechtelijk lichaam ontvangt door een verbonden lichaam, zoals een nutsbedrijf, belast met 15% dividendbelasting. De dividendbelasting wordt door het verbonden lichaam ingehouden en op aangifte voldaan richting de Belastingdienst. De – door het uitkerende bedrijf – ingehouden dividendbelasting moet het publiekrechtelijk lichaam apart bij […]

Meer lezen

Geen aftrek eigen bijdrage personeelsverstrekking bij BUA-berekening

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd waarin wordt aangekondigd dat de interpretatie die toestond dat eigen bijdragen voor personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken en andere giften in mindering gebracht konden worden op het totaal van de uitgaven bij de berekening van het drempelbedrag voor het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: BUA), wordt beëindigd. Besluit uitsluiting […]

Meer lezen

Boete bij vrijwillige verbetering btw-aangifte?

Vanaf 2 juni van dit jaar legt de Belastingdienst geen boetes meer op bij het vrijwillig verbeteren van de btw-aangifte. Het opleggen van een zogenoemde vergrijpboete was in deze situatie al niet mogelijk. Wel kon de Belastingdienst een verzuimboete opleggen. De op te leggen boete bedroeg 5% van het te suppleren bedrag met een maximum […]

Meer lezen

Masterclass BTW/BCF

Door de vele personeelswisselingen binnen de organisaties, vinden wij van EFK Belastingadviseurs het goed onze Masterclasses BTW/BCF weer even aan het licht te brengen. Word jij frequent geconsulteerd voor complexe vragen op het gebied van het BTW-compensatiefonds, BTW, Horizontaal Toezicht en dergelijke? Dan is een Masterclass BTW/BCF wellicht iets voor jou! Met de Masterclasses geeft […]

Meer lezen

Maak kennis met ons team

Pragmatisch, innovatief en maatschappelijk betrokken. Als fiscalisten en administratieve specialisten voor uitsluitend en met een hart voor de publieke sector, werken wij samen met u aan een mooier Nederland.

Henk Roosendaal

Henk Roosendaal

Eigenaar / adviseur
Kelly Visser

Kelly Visser

Eigenaar / adviseur
Jessica de Vos

Jessica de Vos

Eigenaar / adviseur
Dick Visser

Dick Visser

Adviseur Btw/bcf
Bert Nienhuis

Bert Nienhuis

Adviseur Btw/bcf & Compliance
Wilko Zuidersma

Wilko Zuidersma

Adviseur Btw/bcf, Loonheffingen & Compliance
Stacey Visser

Stacey Visser

Medewerker Compliance
Suwekta Kumar

Suwekta Kumar

Medewerker Compliance
Quisah Marti

Quisah Marti

Medewerker Compliance
Henk Zuidersma

Henk Zuidersma

Adviseur Btw/bcf
Mike Pot

Mike Pot

Adviseur Btw/bcf
Gerrit van de Kamp

Gerrit van de Kamp

Adviseur Btw/bcf
Peter van Peperstraten

Peter van Peperstraten

Adviseur Btw/bcf
Henk-Jan de Bruin

Henk-Jan de Bruin

Adviseur loonheffingen
Sandra van der Vet

Sandra van der Vet

Adviseur Loonheffingen
Jan Batterink

Jan Batterink

Vpb-adviseur
Jits Berns

Jits Berns

Vpb-adviseur
Erik Smith

Erik Smith

Adviseur aangifte VPB
Edwin Stritzko

Edwin Stritzko

Adviseur aangifte VPB
Mirjam de Vries

Mirjam de Vries

Secretaresse
Fellany Charita Luider

Fellany Charita Luider

Secretaresse
Majda Nassih

Majda Nassih

Coördinator EFK Academy
Frans Bos

Frans Bos

Adviseur en trainer BBV

Bel ons op 072 535 05 25 of mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl