Ons aanbod

Als fiscalisten en administratieve specialisten voor uitsluitend de publieke sector werkt EFK Belastingadviseurs samen met haar cliënten aan een mooier Nederland. Vanuit een fiscaal juridisch kader worden oplossingen geleverd tegen een betaalbare prijs. Juist voor de publieke sector is ons streven dat elke advies-euro optimaal wordt besteed. Wij ondersteunen onze klanten vanuit vier complementaire disciplines waarbij dient te worden opgemerkt dat wij vraagstukken altijd integraal vanuit de verschillende disciplines en vanuit de diverse Rijksbelastingen en flankerende wetgeving duiden.

Fiscaal Juridisch

Onze fiscaal juridische dienstverlening schetst voor u, na het zorgvuldig helder krijgen van de feiten en omstandigheden, de fiscale mogelijkheden en oplossingen. U mag van ons verwachten dat wij vakinhoudelijk ‘up-to-date’ en vooruitstrevend zijn, zodat wij uw belangen optimaal en integraal behartigen. Wij verdedigen gepassioneerd uw belangen bij de Belastingdienst, rechtbanken, gerechtshoven en als het moet tot aan de Hoge Raad.

Vakgebieden: Omzetbelasting, BTW-compensatiefonds, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen, Wet Markt en Overheid

Fiscaal administratief

Uitgangspunt in onze fiscaal administratieve en compliance dienstverlening is een rechtvaardige belastingheffing. Wij staan pal voor uw belang en kijken verder dan alleen de gevonden resultaten en de reeds betreden paden. Wij ondersteunen u door de eerder gemaakte ‘goede’ fiscaal-juridische keuzes hands-on in uw systemen te implementeren.

Werkzaamheden: Btw/VPB forensisch onderzoek, WKR onderzoek, actualiseren forfaitaire percentages, actualiseren labellijst, opzet Tax Control Framework & compliance, opzet en optimaliseren financiële administratie, opzet grondslagendocument, aangifte Vennootschapsbelasting.

EFK Academy

De doelstelling van de EFK Academy is van uw organisatie een lerende organisatie te maken die zelfstandig de operationele fiscaliteit kan uitvoeren. Op deze manier is uw organisatie fiscaal bewuster, voorkomt zij risico’s en bespaart zij geld op in te kopen fiscaal advies.
Met onze expertise dragen wij bij aan het fiscale bewustzijn binnen uw organisatie. Wij verzorgen incompany trainingen en op maat gemaakte opleidingstrajecten.

Voorbeeld opleidingen: basis- en verdiepingsopleiding btw/bcf, masterclass omzetbelasting, Leergang Rijksbelastingen, kennissessie vennootschapsbelasting, training fiscale compliance, e-learning ‘introductie btw bij gemeenten’.

Flex

In onze visie start fiscale beheersing bij de uitvoering door de organisatie zelf. Echter, niet altijd is afdoende kennis, kunde of capaciteit voorhanden. De FLEX-oplossingen van EFK Belastingadviseurs geven u op afroep toegang tot aanvullende fiscale kennis en/of dienstverlening op elk moment en in elke vorm. In onze visie zijn de FLEX -oplossingen zo vormgegeven dat wij in staat zijn uw wisselende uitvraag zo in te vullen dat de u proactief en met een beperkt budget sturing kan geven aan uw fiscale beheersing.

Diensten: Detachering, projectmanagement, Fiscale Vragenservice, Fiscaal Beheersysteem

Flankerende diensten

In incidentele gevallen kan het binnen een dossier noodzakelijk zijn dat specifieke dienstverlening moet worden ingezet die wij niet zelf in huis hebben. Binnen ons netwerk doen wij dan, natuurlijk na overleg met u, een beroep op een zorgvuldig geselecteerde partner binnen ons netwerk.

Diensten: Juridisch advies, Recovery Audit Personeelskosten, Vastgoed taxaties, Wet Markt en Overheid.

Uitgelicht: Zesdaagse opleiding btw/BCF

Overheidsorganisaties staan voor uitdagingen door complexe fiscale wet- en regelgeving, vooral rondom btw/BCF. Btw-beslissingen worden op diverse afdelingen genomen, en fouten hierin kunnen aanzienlijke gevolgen hebben. De zesdaagse opleiding richt zich op diepgaande kennis van btw-wetgeving, jurisprudentie en casuïstiek, om organisaties fiscaal in control te brengen en te houden. Deelnemers ontwikkelen direct toepasbare competenties.

Bent u enthousiast en wilt u weten of de Zesdaagse ook iets voor u is, neem dan contact op met EFK Academy via telefoonnummer 072 535 05 25.

Wat onze klanten zeggen

Laatste nieuws

Altijd actueel, altijd relevant

Fiscale highlights 2023

Gedurende 2023 hebben wij u op de hoogte gehouden van de meest actuele en fiscaal relevante wijzigingen, zodat u altijd goed geïnformeerd bent over de complexe wereld van de fiscaliteit. Als blijk van onze voortdurende betrokkenheid blikken wij samen met u terug op de fiscale highlights en aandachtspunten die het jaar 2023 hebben gedomineerd: Afval […]

Meer lezen

Is er licht aan het eind van de Wet DBA-tunnel?

Veel publiekrechtelijke lichamen werken met ZZP-ers. Werken met ZZP-ers kan risico’s met zich mee brengen voor wat betreft de loonheffingen. Beoordeeld dient te worden of mogelijk sprake is van dienstbetrekking, met alle gevolgen van dien. Werkt uw organisatie ook met ZZP-ers, houd u dan rekening met de in 2024 aangescherpte handhavingsactiviteiten vanuit de Belastingdienst. Het […]

Meer lezen

Verrekeningen op inkomende btw-facturen zijn bij menig gemeente debet aan onjuiste (credit) verwerking (BTW).

In de gemeentelijke praktijk worden we geconfronteerd met allerlei verrekeningen op inkomende facturen en afrekeningen. Als voorbeeld noemen we: Facturen waarop taxibedrijven hun dienstverlening in het kader van het collectief WMO-vervoer in rekening brengen onder verrekening van de vervoersbijdragen die namens de gemeente zijn geïnd. Facturen waarop afvalverwerkingsbedrijven hun dienstverlening in rekening brengen onder verrekening […]

Meer lezen

BOSA en SPUK – de belangrijkste updates

BOSA De bestaande subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA) is verlengd voor de komende vijf jaar. Naast een subsidie voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties komt ook de aanschaf van sportmateriaal voor subsidie in aanmerking. Wel zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de nieuwe regeling. De belangrijkste wijzigingen zetten wij voor u op een […]

Meer lezen

Vooruitblik op de trainingsagenda 2024

Niet alleen de gebruikelijke sessies staan op de kalender voor 2024. Komend jaar is ook ruimte voor verdieping en uitbreiding van expertises. Zo start het jaar met een reeks gratis online sessies over het opzetten van een Tax Control Framework (TCF) en Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT). Een kans om inzichten direct toe te passen in […]

Meer lezen

EFK Belastingadviseurs introduceert Jaaraanbieding voor Masterclasses in 2024

Wij bij EFK Belastingadviseurs zijn verheugd onze jaaraanbieding aan te kondigen, gericht op het verdiepen van fiscale expertise voor het komende jaar. Onze jaaraanbieding is bedoeld als een gestructureerde en effectieve manier om de fiscale expertise van lokale overheden op hoog niveau te houden. Wat maakt ons aanbod dit jaar bijzonder? Gemeenten hebben de mogelijkheid […]

Meer lezen

Maak kennis met ons team

Pragmatisch, innovatief en maatschappelijk betrokken. Als fiscalisten en administratieve specialisten voor uitsluitend en met een hart voor de publieke sector, werken wij samen met u aan een mooier Nederland.

Henk Roosendaal

Henk Roosendaal

Eigenaar / adviseur
Kelly Visser

Kelly Visser

Eigenaar / adviseur
Jessica de Vos

Jessica de Vos

Eigenaar / adviseur
Dick Visser

Dick Visser

Adviseur Btw/bcf
Bert Nienhuis

Bert Nienhuis

Adviseur Btw/bcf & Compliance
Wilko Zuidersma

Wilko Zuidersma

Adviseur Btw/bcf, Loonheffingen & Compliance
Stacey Visser

Stacey Visser

Medewerker Compliance
Quisah Marti

Quisah Marti

Adviseur Btw/bcf & Compliance
Henk Zuidersma

Henk Zuidersma

Adviseur Btw/bcf
Mike Pot

Mike Pot

Adviseur Btw/bcf
Gerrit van de Kamp

Gerrit van de Kamp

Adviseur Btw/bcf
Peter van Peperstraten

Peter van Peperstraten

Adviseur Btw/bcf
Henk-Jan de Bruin

Henk-Jan de Bruin

Adviseur loonheffingen
Sandra van der Vet

Sandra van der Vet

Adviseur Loonheffingen
Imke Bos

Imke Bos

Adviseur Loonheffingen
Jan Batterink

Jan Batterink

Vpb-adviseur
Jits Berns

Jits Berns

Vpb-adviseur
Erik Smith

Erik Smith

Adviseur aangifte VPB
Edwin Stritzko

Edwin Stritzko

Adviseur aangifte VPB
Mirjam de Vries

Mirjam de Vries

Secretaresse
Fellany Charita Luider

Fellany Charita Luider

Secretaresse
Majda Nassih

Majda Nassih

Coördinator EFK Academy
Frans Bos

Frans Bos

Adviseur en trainer BBV

Bel ons op 072 535 05 25 of mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl