Schoolstructuren: is sprake van een economische activiteit?

Recent heeft rechtbank Den Haag twee uitspraken gedaan over schoolstructuren en geconstateerd dat bij de levering van een schoolgebouw tegen een relatief lage prijs, geen sprake is van een economische activiteit. Gevolg is dat de leverende gemeenten (Strijen en Hellevoetsluis) geen recht hebben op verrekening als voorbelasting van de btw op de stichtingskosten. Meer lezen

Bouwterreinen: nieuwe regels – onverwachte gevolgen

De levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van btw. Echter de levering van nieuwe gebouwen met het erbij behorende terrein, alsmede de levering van bouwterreinen zijn uitgezonderd van deze vrijstelling en derhalve belast met btw. In deze en volgende nieuwsbrieven gaan wij in op het begrip bouwterrein. In het eerste deel behandelen wij de redenen van de wijziging.
Meer lezen

Verkoop kortingkaarten btw-belast

In onze Nieuwsbrief van 11 juli 2014 zijn wij ingegaan op het arrest van het Hof van Justitie inzake Granton Advertising BV (C 461/12). Het arrest beantwoordt de vraag of een ondernemer die tegen vergoeding kortingkaarten uitgeeft die de houder recht geven op korting bij aangesloten bedrijven, btw verschuldigd is over het bedrag dat hij voor de kaart ontvangt. Meer lezen

Handelen tegen vergoeding: btw-ondernemer, tenzij…..

Recent heeft de Advocaat-Generaal (AG) van het Hof van Justitie (HvJ) een conclusie geschreven over het handelen van publiekrechtelijke lichamen en de verstoring van de mededinging in de zin van de Btw-richtlijn als het gaat om de exploitatie van tolwegen. Naar zijn ‘bescheiden’ mening kunnen aan de hand van de onderhavige zaak enkele twijfels worden weggenomen en kan bestaande rechtspraak worden aangevuld. Hebben wij te maken met een bijzondere conclusie? Meer lezen


1 2 3