Vouchers en btw. Niet alles is wat het lijkt te zijn.

Vouchers en btw. Niet alles is wat het lijkt te zijn.
image_pdfimage_print

Om in 2030 de CO2-uitstoot te verminderen en de energietransitie te bevorderen, heeft het Rijk financiële steun aan diverse gemeenten toegekend. In allerlei actieplannen bij diverse gemeenten, in het kader van de besteding van RES-gelden, is opgenomen dat onder voorwaarden vouchers worden uitgegeven aan inwoners. Maar is hier überhaupt sprake van een voucher in de zin van de btw?

De staatssecretaris heeft op 23 augustus 2019 in zijn besluit < klik hier > de definities van vouchers, waardebonnen en zegels nader toegelicht. Een voucher is een instrument dat als tegenprestatie of gedeeltelijke tegenprestatie voor goederenleveringen of diensten kan worden ingewisseld of gebruikt. De te verrichten goederenlevering of dienst, of de identiteit van de potentiële verrichters ervan, staan vermeld op de voucher of in de bijbehorende documentatie (zoals de algemene voorwaarden). Daarnaast staan daar ook de voorwaarden voor het gebruik van de voucher vermeld. Hiermee onderscheidt een voucher zich van een algemeen betaalmiddel.

Bovendien onderscheidt een voucher zich van een waardebon doordat de consument de voucher kan inwisselen of gebruiken zonder dat daarvoor bijbetaling is vereist. Dit is veelal wel het geval bij een waardebon (er vanuit gaande dat men iets aanschaft dat is duurder is dan de geldwaarde van de bon).

Op basis van bovengenoemde definitie van het begrip ‘voucher’ onderkennen wij geen beschikbaarstelling van vouchers bij de uitvoering van de genoemde actieplannen. Wat in gemeenteland gebeurt, is de uitgifte van een gratis waardebon aan de burger. Als de burger de waardebon gebruikt, heeft de leverancier recht op een vergoeding van de gemeente. Het verzilveren van de waardebon is dan ook een transactie die buiten de heffing van de btw blijft. Er wordt immers aan een particulier geleverd (en niet aan de gemeente).

Met inachtneming van het voorgaande, willen wij benadrukken dat het belangrijk is om niet verstrikt te raken in de schijnbare aantrekkelijkheid van de term “voucher” – een term die commercieel gezien wellicht prettig in het gehoor ligt. Hoe verleidelijk het ook klinkt, vanuit het perspectief van de btw is het een document dat de betaling begeleidt en niet de levering of dienst.

 

Wilt u meer weten of mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw EFK-adviseur of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl of bel naar 072-5350525.