Nieuwsbrief lezersvraag over de Werkkostenregeling

Vraag

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Vergoedingen en verstrekkingen die niet gericht zijn vrijgesteld en niet op nihil kunnen worden gewaardeerd, komen ten laste van de vrije ruimte. Maar welke bedragen dienen ten laste van de vrije ruimte te worden gebracht indien wij de compensabele btw declareren bij het BTW-compensatiefonds?

Antwoord

Het gaat om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Dit zijn particulieren voor wie de btw behoort tot hun bestedingen en daardoor ook tot de bevoordeling. Dit betekent dat de factuurbedragen inclusief btw ten laste komen van de vrije ruimte, ook indien de btw geheel of gedeeltelijk wordt gecompenseerd.