Richt een SPUK back-up team in (deel 2)!

Richt een SPUK back-up team in (deel 2)!

Vandaag is op de website van Dus-I het bericht verschenen dat de uitkeringsinstantie de termijn voor het indienen van de gevraagde aanvullende informatie met twee weken heeft verlengd. Gemeente hebben nu vier weken de tijd. De gevolgen van het niet reageren blijven onveranderd: “Als u dit niet of te laat doet, dan kan dit betekenen dat u een lager bedrag ontvangt. Of zelfs dat uw aanvraag wordt afgewezen.”

Meer lezen

Lezersvraag

Binnen onze gemeente geven wij onze buitensportaccommodaties tegen vergoeding in gebruik aan sportverenigingen. Het betreffen dan de (kunstgras)velden, kleed- en douchegelegenheden, ballenvangers, dug-outs, lichtmasten en eventueel de tribune. De Belastingdienst heeft enkele jaren geleden bevestigd dat sprake is van het btw belast geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De meeste sportverenigingen hebben op het sportpark een eigen kantine. Doorgaans is dan sprake van een recht van opstal. Meer lezen

Gelegenheid geven tot sportbeoefening, Kamervragen

De minister van VWS heeft de Tweede Kamer op 23 november 2015 een brief gestuurd over een onderzoek naar de uitgaven voor sport door gemeenten. Wij hebben u hierover geïnformeerd in onze nieuwsbrief 2015, nr. 11. Naar aanleiding daarvan zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de inhoud van de Nederlandse sportvrijstelling en de fricties die bestaan met de Europese regelgeving. De verwachting is dat de kosten fors zullen stijgen als Nederland de wetgeving aanpast aan de Europese regels. En een stijging van kosten komt de sportieve prestaties van de Nederlanders niet ten goede. Meer lezen


1 2