SPUK: “De spelregels tijdens de wedstrijd veranderen”

SPUK: “De spelregels tijdens de wedstrijd veranderen”

Niet vaak zijn wij verrast als het gaat om regelgeving en toelichtingen hierop. Maar als u met het vaststellen van uw aanvraag voor de Specifieke uitkering sport bezig bent, is het raadzaam deze twee antwoorden op dezelfde vraag tot u door te laten dringen.

Op de vraag:
“ Kan een besteding voor een activiteit waarbij feitelijk geen btw-schade is ten opzichte van vorig jaar (bijv. toen al vrije huur van een sportaccommodatie aan een vrijgestelde huurder) worden opgenomen in de begroting?”

Antwoordde het ministerie van VWS destijds als volgt.
“Ja, de btw positie in het verleden is niet relevant voor de aanvraag tot specifieke uitkering.”

Hetzelfde ministerie beantwoordt nu dezelfde vraag als volgt:
Antwoord: “Nee, de activiteit moet onder de verruiming van de BTW-sportvrijstelling vallen.”

Redactioneel commentaar
Hoewel wij het laatste antwoord in het kader van het verdelen en het toerekenen van de middelen (de subsidie) begrijpen, hoeven wij u niet uit te leggen wat dit betekent als tijdens de wedstrijd de spelregels worden veranderd. Gemeenten die de aanvraag voor de SPUK (bijna) klaar hebben, dienen op een andere wijze naar hun aanvraag te kijken en hebben te beoordelen of de opgevoerde bestedingen wel terecht in de aanvraag zijn meegenomen.

Maar voor dat u daartoe overgaat, wijzen wij u op nog een andere vraag en antwoord.

Moet een gemeente voor de sportaangelegenheden btw-plichtig zijn (Sportbesluit) of zijn geweest om in aanmerking te komen voor de regeling?

Het navolgende antwoord wordt gegeven:
Nee, gemeenten moeten voldoen aan voorwaarden van de specifieke uitkering. Hoe voorheen de btw-positie was, is voor het kunnen toepassen van de regeling niet van belang.

Wel is relevant of na 1 januari 2019 nog verrekening van btw of compensatie daarvan kan plaatsvinden. Als dat het geval is, dan is de regeling (voor dat deel) niet van toepassing.

Dit lijkt op een tegenstrijdigheid, waarvan wij verwachten dat het Ministerie deze spoedig zal wegnemen. Het advies is dan ook nog zeker even te wachten met het definitief insturen van de SPUK.

Wilt u weten wat de gevolgen voor de aanvraag van de SPUK voor uw gemeente betekent, neemt u dan contact op met uw adviseur van ons kantoor EFK Belastingadviseurs of met mr. D. Visser via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.

admin