Verstrekkingen in natura aan stembureauleden

image_pdfimage_print

Gemeenten ervaren een zekere zorgplicht voor de leden van het stembureau. Dit komt tot uitdrukking in het verstrekken van koffie en/of thee, maaltijden en overige versnaperingen. De btw die aan een gemeente in rekening wordt gebracht voor een verstrekking aan een individuele derde is uitgesloten van het recht op compensatie. Een uitzondering hierop wordt gevormd door verstrekkingen aan personeel van de gemeente.

Vrijwilligers kwalificeren in beginsel als een individuele derde, waardoor de btw op het verstrekken van koffie en/of thee, maaltijden en overige versnaperingen kostprijsverhogend dient te worden geregistreerd. Aangezien gemeenten vanuit hun overheidstaak hebben te voorzien in stembureaus en de bemensing ervan, staan de vrijwilligers in een bepaalde relatie tot de gemeente. Zij zijn geen willekeurige derden, waardoor kan worden gesteld dat sprake is van een vergelijkbare zorgplicht, zoals de gemeente die heeft als werkgever voor haar personeel. Vanuit dit perspectief begrijpen wij dat het uitsluiten van compensatie een niet voor de hand liggende conclusie is. Om discussie met de Belastingdienst te voorkomen, is het toch raadzaam de btw op verstrekkingen voor vrijwilligers kostprijsverhogend te verantwoorden of hierover het gesprek aan te gaan met uw inspecteur.

Wij raden aan te controleren hoe de verstrekkingen in dit kader zijn verantwoord in de administratie van uw gemeente en zo nodig te herstellen voor nu en voor het verleden en dit juist in te richten voor de aankomende verkiezingen. Als u hierbij hulp nodig hebt – bijvoorbeeld met het herstel of de inrichting – neemt u dan gerust contact op met uw EFK-adviseur of centraal via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.

Majda Nassih