Prullenbakvergoeding en SUP-vergoeding: handelen als ondernemer of overheid?

Prullenbakvergoeding en SUP-vergoeding: handelen als ondernemer of overheid?
image_pdfimage_print

Vanaf 1 januari 2023 ontvangen gemeenten geen zwerfafvalvergoeding meer van Stichting Afvalfonds. Vanaf deze datum ontvangen gemeenten een prullenbakvergoeding. De prullenbakvergoeding bedraagt € 0,76 per inwoner en wordt volgens Stichting Afvalfonds betaald voor het beheren en ledigen van de prullenbakken in het openbaar gebied en de verwerking van het verpakkingsafval. Daarnaast wordt een “Single Use Plastic”-vergoeding geïntroduceerd. Deze vergoeding ziet op de daadwerkelijk gemaakt kosten voor het opruimen van zwerfafval.

Vooralsnog heeft de belastingdienst geen standpunt ingenomen over de vraag of de vergoedingen van Stichting Afvalfonds belast zijn met btw. Gezien de lopende discussie met de belastingdienst over de bijdragen van Stichting Afvalfonds voor de gescheiden inzameling van (PMD) afval sluiten wij niet uit dat de belastingdienst zich op het standpunt stelt dat de gemeente handelt als ondernemer. Dit kan grote gevolgen hebben voor gemeenten, omdat er doorgaans vanuit wordt gegaan dat de gemeente bij deze activiteiten als overheid handelt. De gemeente treedt hier immers op in het openbaar gebied. Wij adviseren u om in uw administratie rekening te houden met een mogelijke aanpassing van het btw-label.