Vaststellingsovereenkomst grondbedrijf

Vaststellingsovereenkomst grondbedrijf

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft in november 2015 een notitie geschreven waarin een handreiking staat voor gemeenten die een openingsbalans hebben op te stellen voor een grondbedrijf.

Indien gemeenten een vermogenspositie hebben die tussen de 30-40% bedraagt van het balanstotaal en een gemiddelde rentepercentage betaalden in 2015 van 3-5% wordt hen toegestaan de waarde van de grond voor de openingsbalans te bepalen door de netto contante waarde te berekenen van de toekomstige kasstromen.

Praktisch gezien valt geen enkele gemeente binnen de beide bandbreedtes die in deze notitie staan, zodat er grote onzekerheid blijft bestaan over de openingsbalans. De Belastingdienst heeft met een gemeente die buiten de bandbreedte valt recent een vaststellingsovereenkomst (VSO) afgesloten waardoor deze onzekerheid wordt weggenomen. Ook heeft de Belastingdienst te kennen gegeven dat ze bereid is met andere gemeenten een vergelijkbare overeenkomst te sluiten.

Het wegnemen van onzekerheid in combinatie met een niet onredelijke toerekening van rentelasten geven al snel de doorslag in vooroverleg te treden. Een belangrijk vraagstuk waar de VSO niet op ingaat is hoe grond dient te worden gewaardeerd die na 1 januari 2016 vanuit de materiële vaste activa (MVA) naar het grondbedrijf wordt overgebracht.

Als het goed is bent u inmiddels benaderd door uw adviseur om te kijken of deze VSO ook interessant is voor uw gemeente. In de meeste gevallen is het aan te raden het gesprek met de Belastingdienst aan te gaan. Wilt u meer informatie over dit onderwerp neem dan contact op met Bas de Mik of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.

Henk Roosendaal