Is optie belaste verhuur nog mogelijk na verruiming sportvrijstelling (vanaf 2019)?

Veel gemeenten verhuren zwembaden en/of andere sportaccommodaties aan winstbeogende en -makende exploitanten. De vraag is of de huidige btw-belaste verhuur vanaf 2019 niet meer mogelijk is als de verhuur eveneens onder de verruimde btw-vrijstelling gaat vallen. En als direct gevolg,  of gemeenten herzienings-btw dienen terug te betalen aan de Belastingdienst. Meer lezen

Verruiming sportvrijstelling: let op uw zwembad!

Het kabinet Rutte III heeft kenbaar gemaakt dat per 1 januari 2019 de verruiming van de sportvrijstelling wordt doorgevoerd. Sportminnend Nederland is in afwachting van de wijze waarop de aangekondigde compensatie wordt vormgegeven. Maar als de sportvrijstelling in de Wet op de omzetbelasting 1968 in overeenstemming wordt gebracht met de Btw-richtlijn, zal het (gemeentelijk) zwembad niet buiten schot blijven. Of anders gezegd: kopje onder gaan. Meer lezen

Belastingplan 2017 en verruiming van de btw-sportvrijstelling

Sinds enige tijd bericht de staatssecretaris van Financien dat de huidige btw-vrijstelling dient te worden verruimd om de Wet op de omzetbelasting 1968 aan te laten sluiten op de Btw-richtlijn. Aanpassingen blijven voorlopig uit, omdat budgettair daarvoor geen ruimte is. In het Belastingplan 2017 zit geen andere wetswijziging, dan de wijziging voor watersportverenigingen. En toch wordt over de verruiming wel iets gezegd. Meer lezen