Bouwterreinen: nieuwe regels – onverwachte gevolgen

De levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van btw. Echter de levering van nieuwe gebouwen met het erbij behorende terrein, alsmede de levering van bouwterreinen zijn uitgezonderd van deze vrijstelling en derhalve belast met btw. In deze en volgende nieuwsbrieven gaan wij in op het begrip bouwterrein. In het eerste deel behandelen wij de redenen van de wijziging.
Meer lezen

Levering in de sloop- of in de bouwfase. Een kwestie van goed timen (2)

Als een gebouw dermate grondig wordt verbouwd dat er iets nieuws ontstaat, komt bij de levering de verschuldigdheid van btw aan de orde. Sommige kopers kopen echter liever in de overdrachtsbelasting, omdat zij de btw niet mogen verrekenen. Een goede timing van het leveringsmoment is belangrijk. Maar dan moet wel duidelijk zij wanneer precies het oude gebouw ophoudt te bestaan en daarvoor in de plaats een nieuw gebouw in aanbouw komt. Daarover heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten. Meer lezen