Btw: Bestemming versus werkelijk gebruik

Btw: Bestemming versus werkelijk gebruik

De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad (HR) heeft een conclusie opgesteld over de werking van artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB). De conclusie leidt tot het advies dat de HR prejudiciële vragen gaat stellen aan het Hof van Justitie. Omdat een vergelijkbaar artikel is opgenomen in de Wet op het BTW-compensatiefonds alleszins reden de conclusie nader te onderzoeken. Meer lezen

BBV grondnotitie en VPB, hand in hand?

Op 16 maart 2016 is de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV gepubliceerd. In onze vorige nieuwsbrief zijn wij al op een aantal punten van de notitie ingegaan. Echter gelet op het feit dat de meeste gemeenten alleen voor het grondbedrijf met de VPB worden geconfronteerd gaan wij graag in op nog een aantal zaken uit de notitie en dan vooral op hoofdstuk 6.  Meer lezen