De strijdbijl is nog niet geheel begraven

De strijdbijl is nog niet geheel begraven

De uitspraak van de Hoge Raad over begraafplaatsen is al enige tijd bekend. De btw komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds (bcf). Het ontbreekt ons aan niets, want de Hoge Raad leidt ons door het donkere dal van het bcf en geeft ons dankzij zijn verwijzingsopdracht ook nog moed. De zogenoemde burgemeestersbegrafenis is wellicht toch een compensabele activiteit.

Meer lezen

Hoge Raad doet uitspraak over compensatie bij begraafplaatsen, maar behandelt niet alle aspecten

Hoge Raad doet uitspraak over compensatie bij begraafplaatsen, maar behandelt niet alle aspecten

De Hoge Raad heeft recent beslist dat een gemeente voor het uitgeven van grafrechten niet handelt als overheid waardoor de btw op kosten niet compensabel is. Voor de vraag of de begraafplaats ook voor andere niet-ondernemersdoeleinden wordt gebruikt waarvoor compensatie mogelijk is, is de zaak doorverwezen naar Gerechtshof Amsterdam <klik hier>. Meer lezen