Toepassing herzieningsregels na wijziging van niet-economisch naar economisch gebruik

Heeft een ondernemer recht op teruggaaf van btw wanneer een onroerende zaak, die in eerste instantie niet uitdrukkelijk tot het ondernemingsvermogen is bestemd, later voor btw-belaste prestaties wordt gebruikt? Volgens Advocaat-Generaal Kokott dient deze vraag bevestigend beantwoord te worden. Meer lezen

Re-integratie, outplacement en gelegenheid geven tot sportbeoefening

Een gemeente in Zuid-Holland heeft de eer gehad te zijn onderworpen aan een onderzoek volgens de steekproefmethode van de Belastingdienst. Gecompenseerde btw op re-integratie- en outplacementkosten wordt als fout aangemerkt en het gelegenheid geven tot sportbeoefening wordt gekwalificeerd als een btw-vrijgestelde prestatie en dus wordt de op aangifte in aftrek gebrachte btw ook als fout aangemerkt. Met een extrapolatie naar andere jaren toe zijn aanzienlijke correcties tot stand gebracht. Alle reden vol in het verweer te treden. Meer lezen

Eén hoofd, twee gezichten maar ook twee petten?

Van de Poolse gemeente Wroclaw wordt door een hoger publiekrechtelijk lichaam gevorderd dat zij onroerende zaken levert voor de aanleg van een nationale weg. Het bijzondere aan de Poolse zaak is dat de burgemeester van de gemeente tevens de vertegenwoordiger is van het hogere publiekrechtelijk lichaam. Kan de burgemeester wel aan zich zelf leveren? Meer lezen

Vennootschapsbelasting – Stand van zaken (juni 2018)

Op dit moment is de stand van zaken als volgt. De verwachting is dat een vaststellingsovereenkomst (VSO) eraan komt inzake de beginbalans voor grondexploitaties (GREX), de discussie gaande is wat tot het normale vermogensbeheer behoort en is de vraag aan de orde of afvalopbrengsten als een afzonderlijke economische activiteit kan worden beoordeeld. Een nadere toelichting. Meer lezen

Schoolstructuren: is sprake van een economische activiteit?

Recent heeft rechtbank Den Haag twee uitspraken gedaan over schoolstructuren en geconstateerd dat bij de levering van een schoolgebouw tegen een relatief lage prijs, geen sprake is van een economische activiteit. Gevolg is dat de leverende gemeenten (Strijen en Hellevoetsluis) geen recht hebben op verrekening als voorbelasting van de btw op de stichtingskosten. Meer lezen

Wij zijn er klaar voor!

Privacyverklaring van EFK Belastingadviseurs

Met ingang van 25 mei aanstaande is de nieuwe AVG/GDPR wetgeving van kracht. Ook voor EFK Belastingadviseurs is dit belangrijk. Zo hebben wij met veel zorg onze privacyverklaring opgesteld, de volledige verklaring kunt u vinden op onze website. Als u na het lezen van de verklaring nog vragen hebt, aarzel dan vooral niet om contact op te nemen. Meer lezen