Exploitatie hospice, btw-belast of vrijgesteld?

Wie in de beschikbare databanken zoekt naar een antwoord op deze vraag, zal het antwoord niet snel vinden. Met het oordeel van de rechtbank Gelderland lijkt een antwoord beschikbaar, al betreft het een Salomonsoordeel.

Casus

De rechtbank Gelderland is gevraagd een oordeel te geven over het hospice te Wijchen <klik hier>. Dit hospice is gerealiseerd door een stichting vastgoed. Daarnaast is een stichting Vrienden van… in het leven geroepen voor extra fondswerving. De hoofdstichting biedt de begeleiding aan, aan terminale patiënten.

De vastgoedstichting stelt dat zij logies aanbiedt voor € 30 per persoon per dag en gaat ervan uit dat dit een belaste prestatie is tegen het lage btw-tarief. Als gevolg daarvan wil de stichting recht op aftrek van btw.

De Belastingdienst daarentegen stelt zich op het standpunt dat de hoofdstichting, de stichting Vrienden van en de vastgoedstichting tezamen één prestatie verricht. Deze prestatie wordt door de Belastingdienst geduid als een btw-vrijgestelde prestatie op grond van artikel 11, lid 1, letter c van de Wet OB. Deze prestatie is vergelijkbaar met de opvang in een verzorgingstehuis. In een nog meer subsidiair standpunt neemt de Belastingdienst het standpunt in dat de vastgoedstichting het gebouw zonder vergoeding ter beschikking stelt aan de hoofdstichting en het handelen zonder vergoeding kan niet leiden tot aftrek van btw.

De rechtbank laat zich niet uit of sprake is van een btw-belaste of een btw-vrijgestelde prestatie. Ze komt tot het oordeel dat de vastgoedstichting geen prestaties onder bezwarende titel heeft verricht. Tevens stelt de rechtbank vast dat het de hoofdstichting is die de exploitatie van de hospice uitvoert en haar activiteiten dus niet kunnen worden toegerekend aan de vastgoedstichting. Dit betekent effectief dat geen btw ter zake van de bouw van het hospice in aftrek kan worden gebracht. Deze uitkomst staat materieel gelijk aan de belastingdruk bij een btw-vrijstelling, maar daar laat de rechtbank zich verder niet over uit.

Toch is het idee van een btw-belaste prestatie nog niet zo gek. Immers de mensen die in een hospice verblijven, verblijven daar maar voor een korte periode en het gaat om het verstrekken van logies, spijzen en dranken welke prestaties normaal gesproken in de heffing van btw (9%) worden betrokken. Dat dit plaatsvindt in een setting met zorg en vrijwilligers maakt de prestatie echter niet anders. Dan zou het voor de procedure wel handig zijn geweest dat de drie stichtingen gezamenlijk als een fiscale eenheid in de zin van de btw waren aangemerkt. Blijkbaar heeft het hospice dat niet aangedurfd en de inspecteur heeft het niet hard kunnen spelen, want hij heeft geen beschikking fiscale eenheid afgegeven.

Praktijk

In de casus lijkt het zo te zijn dat de Belastingdienst het standpunt inneemt dat ter zake van de exploitatie van een hospice geen recht bestaat op aftrek van btw. Dit betekent dat als een hospice-organisatie de gemeente benadert voor het huren van een pand dat bij de gemeente in eigendom is, dat het opteren voor btw belaste verhuur niet voor de hand ligt. De exploitatie zal dan ook het label kostprijsverhogend dienen mee te krijgen.

Mocht u willen weten of uw huurder van gemeentelijk vastgoed kan opteren voor btw-belaste verhuur, kunt u uiteraard in eerste aanleg uw huurder vragen. Bij twijfel over het antwoord, kunt u altijd contact met ons opnemen via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.