Zonnepanelen: btw en energiebelasting

Zonnepanelen: btw en energiebelasting

Met het groeiend aantal zonnepanelen op particuliere woonhuizen groeit ook de belangstelling van andere organisaties en instellingen voor deze vorm van duurzame energieopwekking. Zo ook bij een muziekvereniging die verzeilt raakt in een procedure met de Belastingdienst. De procedure is interessant omdat volgens de inspecteur de vereniging btw moet berekenen over de energiebelasting en daardoor minder btw dient terug te krijgen.

De casus

Het gerechtshof Den Haag heeft een oordeel geveld <klik hier> over de zaak die in eerste aanleg speelde voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Een muziekvereniging heeft haar steentje bijgedragen aan de duurzame energieopwekking door zonnepanelen te laten installeren. Voor haar muzikale verenigingsactiviteiten is de vereniging opgenomen in het ondernemersbestand van de Belastingdienst, maar krijgt geen btw-aangiften omdat de prestaties blijkbaar zijn vrijgesteld. Omdat de btw geen ondernemers van heffing vrijstelt, maar de prestaties van ondernemers, is de levering van energie aan het energiebedrijf btw-belast onder aftrek van btw op kosten en investeringen, waaronder begrepen de aanschaf van de panelen.

Uitwerking

Aan de hand van het jaaroverzicht wordt vastgesteld hoeveel energie is opgewekt en hoeveel energie is teruggeleverd. Het verschil tussen beiden is de energie die de vereniging zelf heeft verbruikt. Aan de hand van deze verhouding wordt een procentuele verdeling vastgesteld (75% btw-belast en 25% btw-vrijgesteld gebruik) voor de aftrek van btw op de aanschaf van de panelen.

Met betrekking tot de verschuldigde btw neemt de inspecteur vervolgens in het hoger beroep het standpunt in dat de vereniging ook btw dient te berekenen over de energiebelasting. Theoretisch is het juist dat een producent btw in rekening dient te brengen over de energiebelasting, maar dan moet er wel energiebelasting zijn verschuldigd. Daar de vereniging meer energie levert aan het energiebedrijf (75%) dan dat zij zelf verbruikt (25%) wordt door de salderingsmethode geen energiebelasting berekend. Het hof stelt dat als meer btw is verschuldigd dan het jaaroverzicht aangeeft, de inspecteur dat heeft te bewijzen. De inspecteur slaagt daar niet in en het gerechtshof ziet geen reden om af te wijken van het jaaroverzicht. Het gerechtshof haalt vervolgens de rechtbank aan, die heeft aangegeven dat niet zonder meer uit artikel 50 van de Wet belastingen op milieugrondslag blijkt dat de vereniging energiebelasting is verschuldigd. Het gelijk is in hoger beroep aan de muziekvereniging.

Gemeentelijke praktijk

Gemeenten met zonnepanelen zijn – net zoals de muziekvereniging – voor de heffing van btw niet te vereenzelvigen met particulieren. Het eigen gebruik (veelal via het forfaitaire percentage als de panelen op het gemeentehuis zijn gesitueerd, of een mengpercentage als de panelen op een sporthal zijn aangebracht) beperkt het recht op aftrek van btw op de aanschaf van de panelen. Deze procedure laat in ieder geval zien dat voor de berekening van de verschuldigde btw kan worden aangesloten op de afrekening van het energiebedrijf, ook voor wat betreft de energiebelasting.

Heeft u specifiek vragen op het gebied van milieubelastingen neem dan contact op met drs. Patrick Donders LLM en voor de btw-aspecten met uw vaste EFK Belastingadviseur via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar ons secretariaat via info@efkbelastingadviseurs.nl