Wanneer 80% eindheffing 2015 uiterlijk aangegeven en betalen?

Veel gemeenten hebben de werkkostenregeling pas per 1 januari 2015 ingevoerd. Indien de vrije ruimte wordt overschreden, zijn zij over het bovenmatige deel 80% eindheffing verschuldigd. Wanneer moet deze eindheffing uiterlijk in de loonaangifte worden verwerkt en betaald?

Veel gemeenten hebben de werkkostenregeling per 1 januari 2015 ingevoerd. Zij worden dus voor het eerst geconfronteerd met het doen van een loonaangifte over de eindheffing. De eindheffing van 80% is verschuldigd indien en voor zover de vrije ruimte is overschreden. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het mogelijk om de eindheffing aan te geven en af te dragen op de eerste loonaangifte van het volgende jaar. De eindheffing 2015 kan dus worden aangegeven op de loonaangifte januari 2016, in te dienen en te betalen uiterlijk op 29 februari 2016.

Om een correcte loonaangifte te kunnen doen is van belang dat de werkkostenregeling op een juiste wijze is uitgevoerd. Heeft de loonadministratie in voldoende mate met de afdeling Financiën afgestemd welke en op welke wijze informatie door de afdeling Financiën aan de loonadministratie dient te worden doorgegeven? Zijn de facturen van met name zakelijke maaltijden in voldoende mate onderbouwd om onder de gerichte vrijstelling te vallen? Of heeft de gemeente ervoor gekozen om alle maaltijden (dus ook de zakelijke) onder de vrije ruimte te brengen met als gevolg dat de gemeente hierover mogelijk ten onrechte 80% eindheffing betaalt.

Let op, de Belastingdienst controleert tegenwoordig veelal door middel van het trekken van een statistische steekproef. Kleine fouten kunnen dan grote financiële gevolgen hebben. Het is dus zaak uw loonadministratie goed op orde te hebben.

Wat betekent dit voor de gemeenten

De eindheffing over 2015 dient uiterlijk eind februari 2016 in de loonaangifte januari 2016 te worden aangegeven en betaald. U heeft nog minder dan twee maanden om de eindheffing op het juiste bedrag vast te stellen.

Mocht u meer willen weten over het toetsen van de werkkostenregeling om te voorkomen dat u een onjuiste loonaangifte doet, of wilt u dat wij de toetsing voor u uitvoeren, neemt u dan contact op met Ton van der Fits of ons secretariaat op nummer 072 – 5350525 dan wel per e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl.