Voorjaarsnota 2022 en gevolgen vennootschapsbelasting

Voorjaarsnota 2022 en gevolgen vennootschapsbelasting

Eind mei is de voorjaarsnota 2022 van het kabinet verschenen waarin ook een aantal wijzigingen voor de vennootschapsbelasting zijn aangekondigd per 2023.

De voor overheidsbedrijven belangrijkste aankondiging is dat met ingang van 2023 de schijf voor het lage belastingtarief (15%) weer wordt verlaagd naar € 200.000, in plaats van de huidige € 395.000. Winsten vanaf 200.000 tot en met € 395.000 zullen per 2023 dan weer worden belast tegen het hoge tarief van 25,8%. De verhoogde grens tot en met € 395.000 is daarmee maar alleen voor het belastingjaar (2022) van toepassing geweest.

Wilt u meer weten over de wijzigingen voor de vennootschapsbelasting, neemt u dan contact op met Jan Batterink op telefoonnummer 072 5350525 of stuur een e-mail naar jbatterink@efkbelastingadviseurs.nl