Verruiming sportvrijstelling; de compenserende maatregelen!

Verruiming sportvrijstelling; de compenserende maatregelen!

Op 1 januari 2019 zal de huidige btw-vrijstelling voor sport worden verruimd waardoor diensten die zich anno 2018 nog laten duiden als btw-belaste diensten, zoals het gelegenheid geven tot sportbeoefening of btw-belaste verhuur, zullen veranderen in btw-vrijgestelde prestaties.

Hierdoor zullen gemeenten en andere organisaties die zich bezig houden met het gelegenheid geven tot sportbeoefening vanaf volgend jaar geen btw op aangifte meer mogen verrekenen. Hierdoor stijgen de belastinginkomsten voor het Rijk. Zij heeft echter tevens toegezegd dat de belastingbaten ook weer zullen terugvloeien naar de gemeenten en de sportorganisaties. Vandaag, 20 juli 2018, zijn de regelingen voor gemeenten <<klik hier>> en voor de sportorganisaties <<klik hier>r> gepubliceerd. In onze volgende reguliere nieuwsbrief en tijdens onze sessies Sport vanaf 2019 zullen wij inhoudelijk terugkomen op beide regelingen.