Veerdiensten Waddeneilanden duurder?

Veerdiensten Waddeneilanden duurder?

De Europese Commissie heeft Nederland erop aangesproken dat de huidige wettelijke bepaling inzake het nultarief voor zeeschepen te ruim is geformuleerd. Een wetswijziging is daarom aangekondigd.

Volgens de huidige regeling wordt voor toepassing van het nultarief niet de eis gesteld dat de zeeschepen daadwerkelijk worden gebruikt voor de vaart op volle zee. In het Belastingplan 2018 is daarom een voorstel opgenomen de wettekst zodanig aan te passen dat de levering van en diensten aan zeeschepen alleen nog onder het nultarief kunnen vallen als het zeeschip ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor de vaart op volle zee, dat wil zeggen buiten de 12-mijls zone

Ondernemers die veerdiensten verrichten tussen de Waddeneilanden en het vasteland zullen de gevolgen van de wetswijziging ondervinden. Bij de aankoop van de veerboten, de benodigde brandstoffen en diensten zoals onderhoud en reparatie wordt hen dan het algemene btw-tarief in rekening gebracht. Die btw is alleen aftrekbaar als voorbelasting wanneer zij ter zake van hun passagiersvervoer btw in rekening brengen (thans 6%, mogelijk in de toekomst 9%). Deze ondernemers mogen nu, door een overgangsregeling, kiezen tussen vrijgesteld personenvervoer zonder aftrek van voorbelasting (toegestane regeling), en personenvervoer belast naar het verlaagde btw-tarief met aftrek van voorbelasting (wettelijke regeling). Met de inwerkingtreding van deze maatregel is het onvermijdbaar dat een keuze voor vrijstelling voor bedoelde ondernemers minder aantrekkelijk wordt. Het maakt namelijk nogal verschil of een schip met 0% btw wordt gekocht of met 21% btw die niet voor verrekening in aanmerking komt.

Het is de bedoeling dat de wetswijziging op 1 januari 2018 ingaat, maar of dat ook daadwerkelijk het geval is, is zeer de vraag. De praktische uitvoerbaarheid van de regeling vormt namelijk een groot struikelblok. Hoe kan een leverancier van een goed of dienst controleren of de schepen daadwerkelijk op volle zee zullen varen? Wij verwachten dan ook dat op zijn minst uitstel van de regeling zal plaatsvinden. U hoort hierover meer van ons zodra hierover meer bekend is.

Voor de overige gemeenten in Nederland, die betrokken zijn bij veerdiensten (bijvoorbeeld vanwege een subsidierelatie), blijft het van belang te weten of door de veerdiensten gebruik wordt gemaakt van de oude goedkeuring of van de wettelijke regeling. Eenmaal de oude regeling opgezegd, kan in beginsel geen gebruik meer van de goedkeuring worden gemaakt.

Voor nadere informatie over het wetsvoorstel kunt u contact opnemen met mr. Andrea Joore via info@efkbelastingadviseurs.nl of het secretariaat op 072 5350525.