In de publieke sector bestaat een groot tekort aan gemeentefiscalisten. De gemeente is voor het merendeel van de studenten en fiscalisten als werkgever onbekend en onbemind. Om hier verandering in aan te brengen is EFK Belastingadviseurs in samenwerking met de publieke sector en verschillende Hogescholen een uniek programma gestart. Bij deelname aan dit programma maakt de student kennis met de gemeentelijke context en voorzien wij de studenten van de benodigde praktische fiscale kennis. 

Het programma

Het programma is gericht op derde en vierdejaars studenten Finance, Tax and Advice of studenten met een economische opleiding en affiniteit met controles en fiscaliteit. De studenten lopen als onderdeel van hun HBO-opleiding een stage of verrichten een afstudeeropdracht in de periode van september 2022 tot en met februari 2023. EFK Belastingadviseurs biedt in samenwerking met de Hogeschool een stage/afstudeeropdracht aan waarbij de student:

 • Drie dagen per week stage loopt of afstudeert bij de gemeente, en 
 • Twintig weken lang, één dag in de week wordt opgeleid en begeleid door de EFK Belastingadviseurs

 

“Van Student tot Fiscalist.”

 

Tijdens deze periode heeft de student een meeloopstage of afstudeeropdracht te volbrengen. Tussen de gemeente, de student, EFK en de Hogeschool wordt vooraf afgesproken wat de te vervullen opdracht inhoudt. Het opleveren van een concrete, nuttige fiscale dienst valt onder de begeleiding van EFK Belastingadviseurs. Gedacht kan worden aan:

 • Plan van aanpak doorontwikkeling Horizontaal Toezicht
 • Start opzetten of aanvullen Tax Control Framework
 • Risico-inventarisatie
 • Opzetten en beschrijven beheersmaatregelen en bijhouden fiscaal dossier
 • Uitwerken controleplan en/of uitvoeren controles, denk aan:
 • Aansluitingsberekening
 • Voorbereiding forfaitair percentage
 • Labellijst controle
 • Opzetten vastgoeddossier


De doelstelling is dat het zowel een nuttige stage/afstudeerperiode wordt voor de student als voor de gemeente waarbij het enthousiasme voor het gemeentelijk werkveld centraal staat. 

De tijdsinvestering vanuit de gemeente bestaat uit het aanbieden van een werkplek gedurende drie dagen per week en praktische werkplekbegeleiding. EFK Belastingadviseurs is fiscaal betrokken bij de begeleiding en opdracht. 

"Wij benaderen het studentenprogramma als traineeship: een juniormedewerker wordt opgeleid door EFK Belastingadviseurs in de specifiek fiscale aspecten van de gemeente."

Flora van Dijk, gemeente Nieuwegein

"Door de stage met ondersteuning van EFK ontstaat er voor de gemeente een kans om fiscale kennis op een project in huis te halen, waarbij de kwaliteit wordt gewaarborgd door de begeleiding van EFK"

Alex de Boer, gemeente Schagen

Als uw organisatie ook wil deelnemen aan het programma, is het raadzaam tijdig in te schrijven zodat wij op tijd een match kunnen maken met uw organisatie en een student. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Karin Bierenbroodspot op 072-535 05 25 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl