Uitreiking VPB-aangifte?

De Belastingdienst heeft inmiddels aan alle, bij haar bekende, publieke organisaties een brief gezonden met de vraag of de organisatie wel of niet verzoekt om uitreiking van een aangifte Vennootschapsbelasting. Maar wat is nu wijs dan wel waar is de gemeente mogelijk toe verplicht?

Wij adviseren, tenzij u absoluut zeker weet dat de gemeente geen aangifte gaat doen, het verzoek met ‘ja’ te beantwoorden. Geen reactie of een ‘nee’ ontslaat de gemeente niet van haar wettelijke verplichtingen. Bij een aangifteplicht heeft de gemeente zelf in de gaten te houden dat het (elektronische) aangiftebiljet op tijd binnen is. De aangifte 2016 moet uiterlijk 1 juni 2017 zijn ingediend, tenzij uitstel tot indiening is aangevraagd. Ook als nu nog onduidelijk is of aangifte moet worden gedaan, is het verstandig het verzoek met ‘ja’ te beantwoorden.

Geen aangifte nodig?

Bij een ‘nee’, de gemeente verwacht geen aangifte te moeten doen, is de kans aanwezig dat de Belastingdienst contact opneemt en een onderbouwing vraagt in de vorm van de inventarisatie en de conclusie van de organisatie waarom zij meent niet-aangifteplichtig te zijn. Die onderbouwing moet u kunnen verstrekken. Een ‘nee’ ontslaat de gemeente verder niet van de wettelijke verplichting te blijven monitoren of op een later moment alsnog aangifte moet worden gedaan als daar, om welke reden dan ook, aanleiding toe is. De gemeente heeft dan alsnog (tijdig) een verzoek tot het uitreiken van een aangifte in te dienen.

Verbonden partijen

In de brief wordt verwezen naar organisaties (bijvoorbeeld een GR) waarvoor de gemeente wellicht fiscale verantwoording draagt. Wij gaan ervan uit dat niet alle aangifteplichtige organisaties, het zijn zo’n 5.000 nieuwe belastingplichtigen, de uitnodiging tot het doen van aangifte hebben ontvangen. Ook hier geldt de eigen verantwoordelijkheid. Het niet ontvangen van de brief of een aangiftebiljet, ontslaat een organisatie niet van de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte. Wij adviseren te onderzoeken of alle organisaties waarin uw gemeente participeert (verbonden partijen), zich bewust zijn van de aangifteplicht.

Belastinglast 2016

Wij merken dat accountants vragen naar de te verwachten belastinglast vennootschapsbelasting voor het jaar 2016. Voor de meeste gemeenten beperkt de belastinglast zich tot het grondbedrijf, waarbij u alert hebt te zijn op de situatie dat de resultaten uit de SVLO Quickscan slechts een indicatie geven van deze last en geen voldoende onderbouwing vormen voor de werkelijke last. Een uitgebreidere berekening is dan noodzakelijk. Dit ter overweging en planning. Uiteraard kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Wilt u meer informatie over de vennootschapsbelasting, de aangifte of hebt u andere vragen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Bent u geïnteresseerd in een digitaal aangiftebiljet in Excel ter kennisneming van de aangifterubrieken, stuurt u dan een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl. Wij helpen u graag.