Wmo-abonnementstarief 2020 en regio vervoer

Wmo-abonnementstarief 2020 en regio vervoer

In april 2019 is het voorstel tot wijziging van de Wmo 2015 door het parlement aangenomen. Dit betekent dat vanaf 2020 een abonnementstarief van € 19 per maand van toepassing is op alle voorzieningen die in het kader van de Wmo worden aangeboden. Het bedrag wordt door het CAK geïnd. Vormt de  € 19 vanaf volgend jaar een vergoeding voor een btw-prestatie en hebben gemeenten dan aftrek van btw?
Meer lezen

Wet Markt en Overheid en personeelskantines

Sinds 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid van kracht. Deze wet eist onder meer dat publiekrechtelijke lichamen bij het verrichten van economische activiteiten de integrale kostprijs in rekening brengen. Hiermee beoogt deze wetgeving te voorkomen dat publiekrechtelijke lichamen hun economische activiteiten deels bekostigen uit overheidsmiddelen. Betekent dit nu dat gemeenten in hun personeelskantines voor spijzen en dranken de integrale kostprijs in rekening moeten brengen? Meer lezen