Btw en verhuur onroerend goed? Van alle markten thuis!

Btw en verhuur onroerend goed? Van alle markten thuis!

In een zaak waar het gerechtshof Den Bosch zich onlangs over heeft uitgesproken <klik hier> gaat het om de vraag of een organisator van vlooienmarkten btw verschuldigd is over de verhuur van grondplaatsen en marktkramen. De vlooienmarkten werden georganiseerd in sport- en evenementenhallen en op evenemententerreinen.
Meer lezen

Wmo-abonnementstarief 2020 en regio vervoer

Wmo-abonnementstarief 2020 en regio vervoer

In april 2019 is het voorstel tot wijziging van de Wmo 2015 door het parlement aangenomen. Dit betekent dat vanaf 2020 een abonnementstarief van € 19 per maand van toepassing is op alle voorzieningen die in het kader van de Wmo worden aangeboden. Het bedrag wordt door het CAK geïnd. Vormt de  € 19 vanaf volgend jaar een vergoeding voor een btw-prestatie en hebben gemeenten dan aftrek van btw?
Meer lezen

Eén dienst met twee elementen en één vergoeding: splitsen?

Een rondleiding in de Amsterdam ArenA met een bezoek aan het AJAX-museum wordt tegen één vergoeding verricht. De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie gevraagd of de vergoeding moet worden gesplitst als deze naar de juiste verhouding voor de rondleiding in het voetbalstadion (algemeen tarief) en het museumbezoek (verlaagde btw-tarief) kan worden vastgesteld. Een zaak die het volgen zeker waard is. Meer lezen

Gratis bewegingsonderwijs is duur

Een gemeente in Nederland stelt binnensportaccommodaties deels gratis ter beschikking aan onderwijsinstellingen en deels tegen vergoeding aan derden. De Hoge Raad oordeelt dat recht op aftrek bestaat voor zover het gebruik van de accommodatie btw-belast plaatsvindt. Voor zover sprake is van gratis gebruik, bestaat geen recht op aftrek. Klinkt logisch, maar er zijn kanttekeningen te plaatsen. Meer lezen

De symbolische vergoeding

De symbolische vergoeding

De verkoop van een versnapering bij het tankstation voor € 1 is een reële vergoeding, maar hetzelfde bedrag voor een vastgoed transactie wordt als een symbolische vergoeding gezien. De Advocaat-Generaal onderzoekt de symbolische vergoeding, omdat de staatssecretaris van Financiën dit in zijn beroep in cassatie betreffende de ‘schoolstrijd’ oproept. Wat is de uitslag van haar onderzoek? Meer lezen