Nieuwe bouwstenen vennootschapsbelasting en gevolgen voor overheden

Nieuwe bouwstenen vennootschapsbelasting en gevolgen voor overheden

Om de zoveel jaar wordt het Nederlandse belastingstelsel getoetst op mogelijke verbeteringen en vereenvoudigingen. In dit kader is op 18 mei 2020 het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’  <klik hier> verschenen waarin voorstellen met betrekking tot de vennootschapsbelasting zijn aangedragen die relevant zijn voor overheden. Meer lezen

Wijzigingen BBV en implementatie VPB: een ‘verplicht nummer of een kans’?

Met de wijzigingen van het BBV en de invoering van de vennootschapsbelastingplicht bij gemeenten is het ‘projectenmandje’ van de financiële afdeling meer dan vol. Het risico bestaat dat dingen niet of half worden gedaan of dat het beperkt blijft tot het hoogstnoodzakelijke. In het kader van ‘never waste a good crisis’ is het juist nu het moment de inrichting van de administratie in één keer slim aan te pakken. Meer lezen