Richt een SPUK back-up team in (deel 2)!

Richt een SPUK back-up team in (deel 2)!

Vandaag is op de website van Dus-I het bericht verschenen dat de uitkeringsinstantie de termijn voor het indienen van de gevraagde aanvullende informatie met twee weken heeft verlengd. Gemeente hebben nu vier weken de tijd. De gevolgen van het niet reageren blijven onveranderd: “Als u dit niet of te laat doet, dan kan dit betekenen dat u een lager bedrag ontvangt. Of zelfs dat uw aanvraag wordt afgewezen.”

Meer lezen

Laat uw verstrekte subsidies niet wegbelasten!

Gemeenten verstrekken met regelmaat subsidies. De ontvanger van de subsidie kan diverse juridische verschijningsvormen hebben. Vaak gaat het om stichtingen of verenigingen. Net als gemeenten kunnen ook stichtingen en verenigingen belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Is dit (mede) een gevolg van de verstrekte subsidie, dan zal de facto een deel van de subsidie naar de schatkist van het Rijk vloeien. Dat is ongewenst. Meer lezen

Duurzaamheid en fiscaliteit

Het begrip “Duurzaamheid” is inmiddels het stadium van een modewoord voorbij. In veel gemeenten wordt niet alleen algemeen beleid ontwikkeld, maar worden ook concreet stappen gezet het Energieakkoord daadwerkelijk te ondersteunen en te komen tot CO2-reductie. In welke mate hebben fiscale wetten een negatieve dan wel positieve impact op de stappen en hebben gemeenten daarmee rekening te houden? Meer lezen