Schuldhulpverlening of budgetbeheer: btw-vrijstelling geen eenvoudige zaak

Schuldhulpverlening of budgetbeheer: btw-vrijstelling geen eenvoudige zaak

Omvat de btw-vrijstelling voor schuldhulpverlening ook budgetbeheer,-begeleiding en -advisering als de diensten worden verricht aan personen met een beperking die zijn opgenomen in een instelling? Is dit laatste genoeg om een btw-dienst het benodigde sociale karakter mee te geven en een beroep te kunnen doen op de btw-vrijstelling, ook als die werkzaamheden door een ondernemer worden uitgevoerd buiten de instelling? Meer lezen

Schuldhulpverlening en btw

Recentelijk heeft het Ministerie van Financiën een verzoek toegewezen een standpunt van de landelijke kennisgroep Omzetbelasting openbaar te maken. Dit standpunt is uit 2014 en geeft inzicht in de activiteiten van schuldhulpverlening en beschermingsbewind. Maar bij introductie van het bcf was wat bijzonders aan de hand met schuldhulpverlening. Wat was dat ook al weer? Meer lezen