Afval en btw – deel 5.1

Afval en btw – deel 5.1

In onze vorige nieuwsbrief <klik hier> hebben wij gepeild (via de buttonknop – drie vragen) of gemeenten geïnteresseerd zijn een gerechtelijk oordeel te vragen over het standpunt van het Ministerie van Financiën dat de ontvangen bedragen van het Afvalfonds Verpakkingen een vergoeding vormen voor een btw-prestatie. Wij hebben aangegeven u in deze nieuwsbrief op de hoogte te brengen van de resultaten. Meer lezen

Gelegenheid geven tot sportbeoefening, Kamervragen

De minister van VWS heeft de Tweede Kamer op 23 november 2015 een brief gestuurd over een onderzoek naar de uitgaven voor sport door gemeenten. Wij hebben u hierover geïnformeerd in onze nieuwsbrief 2015, nr. 11. Naar aanleiding daarvan zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de inhoud van de Nederlandse sportvrijstelling en de fricties die bestaan met de Europese regelgeving. De verwachting is dat de kosten fors zullen stijgen als Nederland de wetgeving aanpast aan de Europese regels. En een stijging van kosten komt de sportieve prestaties van de Nederlanders niet ten goede. Meer lezen