De koepelvrijstelling: achtergrond en doelstelling

Veel gemeenten met ambtelijke fusieplannen of gemeenten die ze hebben uitgevoerd zitten met het vraagstuk of de prestaties van de fusieorganisatie aan de deelnemende gemeenten (grotendeels) onder het bereik van de koepelvrijstelling vallen. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de koepelvrijstelling niet toepasbaar is en dat alle prestaties onder de heffing van btw vallen. Het Hof van Justitie heeft recent een arrest gewezen waarin nog eens wordt uitgelegd wat de ratio van de koepelvrijstelling is. Meer lezen

Ambtelijke fusies en de koepelvrijstelling

Inmiddels zijn al weer enkele weken verstreken na het verschijnen van het bericht dat de koepelvrijstelling kan worden toegepast bij (gemeentelijke) ambtelijke fusies. Een besluit is toegezegd, het hoofdzakelijkheidscriterium (70%) wordt geïntroduceerd, hard- en software wordt op de site van de Belastingdienst getypeerd als ICT, terugwerkende kracht wordt gemeenten onthouden en volgens sommige advieskantoren leidt de koepelvrijstelling tot een nieuwe beperking van het recht op aftrek. Een korte stand van zaken. Meer lezen