Bouwterrein of geen bouwterrein?

Bouwterrein of geen bouwterrein?

Is een geleverd perceel grond voor de btw een bouwterrein en is dus sprake van een btw-belaste levering? Over deze vraag moest de rechtbank Gelderland zich onlangs buigen. Zoals uit deze uitspraak ook weer blijkt zijn de feiten en omstandigheden en de bedoeling die partijen hebben doorslaggevend voor de vraag of de grond in de btw- of overdrachtsbelastingsfeer wordt geleverd. Meer lezen

Bouwterreinen: nieuwe regels – onverwachte gevolgen

De levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van btw. Echter de levering van nieuwe gebouwen met het erbij behorende terrein, alsmede de levering van bouwterreinen zijn uitgezonderd van deze vrijstelling en derhalve belast met btw. In deze en volgende nieuwsbrieven gaan wij in op het begrip bouwterrein. In het eerste deel behandelen wij de redenen van de wijziging.
Meer lezen

Het ene bouwterrein is het andere niet

Dat een levering van een bouwterrein in de btw kan worden betrokken op basis van de Btw-richtlijn, wisten wij al sinds het Don Bosco-arrest uit 2009. Met een btw-belaste levering is tevens een vrijstelling overdrachtsbelasting beschikbaar. Hoe wonderlijk is het dat de Belastingdienst in een dergelijke situatie een aanslag overdrachtsbelasting oplegt? En toch is het gebeurd, maar het heeft ook tot een reactie van de staatssecretaris van Financiën geleid! Meer lezen