Aanscherping van de definitie overhead, is het nu duidelijker geworden?

Per 1 januari 2017 zijn de nieuwe regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) ingegaan voor provincies en gemeenten. De vernieuwde regels zouden leiden tot een transparantere kostentoerekening en een zuivere post overheadkosten, waardoor gemeenten met elkaar kunnen worden vergeleken. Maar is dat wel zo? Meer lezen

Wijzigingen BBV en implementatie VPB: een ‘verplicht nummer of een kans’?

Met de wijzigingen van het BBV en de invoering van de vennootschapsbelastingplicht bij gemeenten is het ‘projectenmandje’ van de financiële afdeling meer dan vol. Het risico bestaat dat dingen niet of half worden gedaan of dat het beperkt blijft tot het hoogstnoodzakelijke. In het kader van ‘never waste a good crisis’ is het juist nu het moment de inrichting van de administratie in één keer slim aan te pakken. Meer lezen

BBV grondnotitie en VPB, hand in hand?

Op 16 maart 2016 is de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV gepubliceerd. In onze vorige nieuwsbrief zijn wij al op een aantal punten van de notitie ingegaan. Echter gelet op het feit dat de meeste gemeenten alleen voor het grondbedrijf met de VPB worden geconfronteerd gaan wij graag in op nog een aantal zaken uit de notitie en dan vooral op hoofdstuk 6.  Meer lezen

VPB & administratie, feiten en fictie

VPB & administratie, feiten en fictie

Het is duidelijk dat de uitbreiding van de belastingplicht voor overheidsbedrijven impact heeft op de gemeentelijke administratie. Zo dient een gemeente onder meer rekening te houden met verschillen tussen de BBV regels en de fiscale regels. Verder wordt de gemeente geconfronteerd met extracomptabele werkzaamheden in de vorm van bijvoorbeeld de fiscale aangifte. Meer lezen