Stageplaatsen gezocht voor project ‘Van Student naar Fiscalist’

Stageplaatsen gezocht voor project ‘Van Student naar Fiscalist’

In de publieke sector bestaat een groot tekort aan fiscalisten. Specifiek om deze reden heeft EFK Belastingadviseurs als relevante marktpartij in samenwerking met de publieke sector en Hogescholen een lesprogramma ontwikkeld voor derde- en vierdejaars hbo-studenten. Dit programma is ontwikkeld met als doel meer studenten te motiveren voor de publieke sector, waarbij de nadruk ligt op gemeenten, provincies en waterschappen.

De publieke sector is voor het merendeel van de studenten als werkgever onbekend en daarom veelal onbemind. Bij deelname aan dit programma maakt de student kennis met de publieke sector, de daarin actieve instellingen en voorzien wij de studenten van de benodigde kennis.

Afgelopen februari zijn we gestart met het coachen, trainen en begeleiden van de eerste groep studenten. Gezien het enthousiasme van zowel de publieke sector als de studenten, gaan we in september weer van start met een groep studenten van diverse Hogescholen. Voor dit project zijn we op zoek naar nieuwe stageplaatsen bij provincies, gemeenten en waterschappen.

De publieke sector is een sector met specifieke fiscale problematiek en de organisaties zijn complex. Tijdens hun hbo-studie krijgen studenten weinig tot geen stof aangereikt die betrekking heeft op de complexe, maar boeiende publieke sector. EFK Belastingadviseurs wil hier verandering in aanbrengen en de studenten enthousiast maken voor een functie in de sector. Gedurende een periode van 20 weken voeren derde- dan wel vierdejaarsstudenten opdrachten uit in het kader van hun meeloopstage of hun afstudeeropdracht. Tijdens deze periode van 20 weken volgen de studenten een intensief traject, zowel op de werkvloer bij u als bij EFK Belastingadviseurs op kantoor (één dag in de week klassikaal). Met de opgedane kennis vanuit EFK Belastingadviseurs kunnen zij middels de uit te voeren opdracht succesvol afstuderen of slagen voor hun meewerkstage. De uit te voeren opdrachten lopen uiteen van het opzetten van een vastgoeddossier tot het controleren van de inkoop-btw en van de loonheffingen tot de omzetbelasting. Sommige stageaanbieders hopen zelfs een nieuwe medewerker aan het programma over te houden! Gezien het enthousiasme van zowel de publieke sector als de studenten, starten we in september weer met een nieuwe groep.

Als uw organisatie ook wil deelnemen aan het programma, is het raadzaam tijdig in te schrijven zodat wij op tijd een match kunnen maken met uw organisatie en een student. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Bierenbroodspot op 072-535 05 25 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl