Sport, hoe nu verder?

Sport, hoe nu verder?

De laatste officiële publicatie, de mei-circulaire, over de aanstaande wijziging in de btw-vrijstelling voor sport biedt weinig nieuwe informatie. Maar toch….

De volledige tekst betreffende sport in de mei-circulaire luidt als volgt:

Met het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 verandert het landschap van de financiering van sportaccommodaties. Het recht op vooraftrek van btw die aan gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de ter beschikkingstelling van sportaccommodaties vervalt. De rijksoverheid zal de gemeenten voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK Sport). Gemeenten zullen om in aanmerking te kunnen komen vóór 1 december 2018 een aanvraag moeten indienen waarbij zij alle btw belaste kosten in kaart brengen met betrekking tot de bouw, het onderhoud van sportaccommodaties en het beheer van sport en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De kosten die voor de aanvraag in aanmerking komen betreffen uitsluitend kosten die vanaf 1 januari 2019 gemaakt zijn. Nadere inhoudelijke informatie inzake de SPUK Sport volgt voor de zomer vanuit het Ministerie van VWS.

Naar verwachting zal het ministerie van VWS eind juli 2018 de voorwaarden van de subsidieregeling publiceren. Het wetsvoorstel verwachten wij op 18 september 2018 (Prinsjesdag). Op dat moment zijn alle gegevens bekend om een goede afweging te maken over de financiële gevolgen van de verruiming van de sportvrijstelling.

In de week na de derde dinsdag in september zal EFK Belastingadviseurs een aantal cursussen verzorgen over de wetswijziging voor sport, de gevolgen en de wijze van de bekostiging/vergoeding van de mogelijke schade.

Omdat de tijdspanne tot 1 januari 2019 heel klein is, adviseren wij gemeenten reeds nu te starten met inventariseren van de huidige (sport)activiteiten en subsidieregelingen betreffende sportinstellingen. Ook de doorrekening van de effecten van sport op het (algemene) forfaitaire percentage van de gemeente mag hierbij niet ontbreken. Uiteraard kunnen wij u hiermee behulpzaam zijn. Neem voor de mogelijkheden gerust contact op met info@efkbelastingadviseurs.nl of bel 072 5350525.