Schieten maar!

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een uitspraak gedaan over een kleiduivenschietsportvereniging. De vraag die moet worden beantwoord, is of de levering van kleiduiven en munitie moet worden aangemerkt als een afzonderlijke prestatie, dan wel opgaat in het gelegenheid geven een sport te beoefenen (toegang).

Het Hof van Justitie heeft reeds een aantal malen de vraag beantwoord of sprake is van één, of meerdere prestaties en daarvoor een aantal criteria gegeven. In de uitspraak van het gerechtshof komen deze criteria duidelijk naar voren. Met name bij verschillen in tarief of als onderdelen zijn vrijgesteld, is deze kwestie interessant. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of een prestatie kwalificeert als vrijgestelde verhuur dan wel als het btw-belast gelegenheid geven tot sportbeoefening. Daarvoor is het noodzakelijk dat niet uitsluitend sprake is van de passieve ter beschikking stelling van een accommodatie, maar dat daarnaast aanvullende diensten worden geleverd die het geheel tot het gelegenheid geven tot sportbeoefening maken.

Feiten

De vereniging heeft een schietaccommodatie waarvan zowel leden als niet-leden gebruik maken. De leden betalen een jaarlijkse contributie. Voor de kleiduiven moeten zij apart betalen. Passanten betalen één bedrag voor zowel het gebruik van de schietaccommodatie als de kleiduiven. Recreanten kunnen een schietarrangement afnemen, bestaande uit de beschikbaarstelling van de instructiebaan, kleiduiven, munitie, een baangeweer, verzekering en een instructeur. Jachtcursisten betalen een bedrag voor een schietbeurt. Circa 80% van de leden gebruikt op de schietbaan munitie van de vereniging. De verkoop van kleiduiven vindt plaats door het aantal gewenste kleiduiven op een magnetische kaart te zetten. De magneetkaarten blijven eigendom van de vereniging.

De Belastingdienst stelt zich primair op het standpunt dat de verstrekking van kleiduiven en munitie aan het algemene tarief is onderworpen. Zowel de Rechtbank als het Hof delen deze visie niet <klik hier>.

De Rechtbank heeft in de visie van het Hof terecht overwogen dat toegang tot de schietbaan voor de gebruiker (de modale consument) slechts waarde heeft als daar de mogelijkheid bestaat om op kleiduiven te schieten. Voor het beoefenen van de schietsport is de afworp van de kleiduiven onontbeerlijk. Voor de gebruiker horen de toegang tot de schietfaciliteiten en de afworp van de kleiduiven dan ook bij elkaar. Het is kunstmatig om deze prestaties uit elkaar te halen. Ten overvloede overweegt het Hof dat ook de verstrekking van de munitie opgaat in de hoofddienst (toegang tot de schietfaciliteiten en de afworp van de kleiduiven). De verstrekking van munitie aan leden is in ieder geval een bijkomende prestatie die het lot van de hoofddienst deelt. De gebruiker komt naar het terrein van belanghebbende om een of meer rondjes te schieten. Voor elk rondje schieten zijn nodig de schietfaciliteiten, de kleiduiven en de munitie. Het gelegenheid bieden tot een rondje kleiduivenschieten is voor de omzetbelasting één prestatie.

Conclusie

Dat het Hof in dit geval de prestaties van de vereniging ondanks afzonderlijke vergoedingen toch als één geheel ziet, is gelet op de jurisprudentie van het Hof van Justitie over samengestelde prestaties begrijpelijk. Van belang is dat door het systeem van de vereniging alleen met kleiduiven van de vereniging kan worden geschoten. In onze visie is dat van doorslaggevende betekenis. Voor een sportvereniging betekent dit dan, dat op het geheel van de prestaties aan de leden een vrijstelling wordt toegepast. Dit is niet per definitie een voordelige optie. Voor niet-leden mag op het geheel het verlaagde tarief worden toegepast.
Ook bij andere situaties van ter beschikking stellen kunnen de aanvullende diensten dermate relevant zijn, dat niet langer sprake is van btw-vrijgestelde verhuur, maar van een andersoortige, btw-belaste prestatie.

Wilt u weten of in uw situatie sprake is van één of meerdere prestaties en welk tarief dan van toepassing is? Neemt u contact op met mr. Andrea Joore via info@efkbelastingadviseurs.nl of het secretariaat op 072 5350525.