Richt een SPUK back-up team in!

Richt een SPUK back-up team in!

Op 5 juli 2019 is op de website van Dus-I een ogenschijnlijk eenvoudige mededeling geplaatst. De uitkeringsinstantie van de SPUK-regeling gaat binnenkort de gemeenten vragen om een nadere toelichting als de ingediende SPUK-aanvraag onduidelijkheden bevat. Wanneer deze vraag komt is onbekend. Bent u er klaar voor?

De verwachting is geweest dat de SPUK-aanvragen het beschikbare budget zouden overschrijden. De verwachting is waarheid geworden. Voor een totaalbedrag van € 228 mio zijn aanvragen ingediend en daarmee wordt het beschikbare budget (€ 152 mio) ruim overschreden. Dan heeft de uitkeringsinstantie goed te beoordelen hoe deze ruime overschrijding tot stand is gekomen en of de gemeenten niets meer hebben gevraagd dan waartoe zij zijn gerechtigd volgens de regeling. Daarom is de volgende mededeling afgegeven. Deze luidt:

Afhandeling aanvragen
Gemeenten konden van 15 oktober 2018 tot en met 31 mei 2019 online aanvragen. Deze worden op dit moment beoordeeld. Aanvragers kunnen vanaf begin juli van DUS-I een verzoek voor aanvullende informatie ontvangen. U heeft dan maximaal 2 weken de tijd om deze informatie op te sturen. Als u dit niet of te laat doet, dan kan dit betekenen dat u een lager bedrag ontvangt. Of zelfs dat uw aanvraag wordt afgewezen.Het verzoek wordt per e-mail verstuurd aan de contactpersoon en aan het algemene e-mailadres van de gemeente. Ben u de komende tijd afwezig? Zorg er dan voor dat een collega het verzoek om informatie kan afhandelen.

Deze mededeling komt op het moment dat het Zuiden van het land al is begonnen met de zomervakantie en de andere regio’s zich klaarmaken om op vakantie te gaan. Zoals uit de mededeling blijkt is de uitkeringsinstantie hiervan op de hoogte, maar zal met deze omstandigheid geen rekening houden. De gemeente moet binnen twee weken een antwoord geven.

Dit betekent simpelweg dat de achterblijvers bij de gemeente goed in de gaten dienen te hebben dat de vraag binnen kan komen en dat zij de beschikking dienen te hebben over de bestanden die hebben geleid tot de ingestuurde documentatie. Immers de gestelde vragen moeten ook worden beantwoord. Zoals uit het bericht valt te lezen: geen antwoord of een niet goed antwoord kan leiden tot een lager bedrag dan wel wordt de aanvraag zelfs afgewezen.

Om dit financiële risico te voorkomen is het verstandig een SPUK back-up team in te richten dat klaar staat de vraag tot zich te nemen en een antwoord erop te geven. Het spreekt vanzelf dat EFK Belastingadviseurs in de vakantieperiode stand-by is om uw vragen te beantwoorden of u te assisteren. Het is raadzaam hier niet te lang mee te wachten, twee weken is immers kort. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met uw vaste EFK-aanspreekpunt of bel naar ons algemene nummer 072-5350525.