Richt een SPUK back-up team in (deel 2)!

Richt een SPUK back-up team in (deel 2)!

Vandaag is op de website van Dus-I het bericht verschenen dat de uitkeringsinstantie de termijn voor het indienen van de gevraagde aanvullende informatie met twee weken heeft verlengd. Gemeente hebben nu vier weken de tijd. De gevolgen van het niet reageren blijven onveranderd: “Als u dit niet of te laat doet, dan kan dit betekenen dat u een lager bedrag ontvangt. Of zelfs dat uw aanvraag wordt afgewezen.”

De nieuwe tekst op de website luidt:

Afhandeling aanvragen

Aanlevertermijn voor aanvullende informatie met 2 weken verlengd.

Tijdens de Regiodagen Gemeentefinanciën bleek dat de oorspronkelijke aanlevertermijn voor aanvullende informatie te kort was. Daarom is besloten de termijn te verlengen tot 4 weken. De verleningsdatum is daarom ook met 4 weken opgeschoven naar 27 september 2019.

Aanleveren aanvullende informatie.

Gemeenten konden van 15 oktober 2018 tot en met 31 mei 2019 online aanvragen. Deze worden op dit moment beoordeeld. Aanvragers kunnen vanaf begin juli van DUS-I een verzoek voor aanvullende informatie ontvangen. U heeft dan maximaal 4 weken de tijd om deze informatie op te sturen. Als u dit niet of te laat doet, dan kan dit betekenen dat u een lager bedrag ontvangt. Of zelfs dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.