Relevante wijzigingen vennootschapsbelastingen 2022

Relevante wijzigingen vennootschapsbelastingen 2022

Met ingang  van 2022 zijn er een aantal wijzigingen binnen de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 die relevant zijn voor overheidsbedrijven. Zo wijzigen bijvoorbeeld de tarieven en de verliesverrekening.

Tarieven 2022

Het lage belastingtarief voor 2022 bedraagt 15%, maar de schijf waarop dit percentage van toepassing is wordt verlengd naar € 395.000.

Het hoge belastingtarief voor winsten boven de € 395.000 bedraagt met ingang van 2022 25,8%. Een verhoging van 0,8% ten opzichte van het vorige tarief.

Verliesverrekening 2022

Met ingang van dit jaar geldt nieuwe wetgeving bij het verrekenen van compensabele verliezen. Doordat geen overgangsrecht is opgenomen werkt deze nieuwe regeling terug voor verliezen die bestaan per 1 januari 2013 en verder. Voor overheidsbedrijven betekent dit concreet verrekenbare verliezen per 2016 en verder.

Per 2022 worden compensabele verliezen namelijk onbeperkt in de tijd verrekenbaar (carry-forward), ze vervallen niet meer na 9 jaar. De terugwenteling (carry-back) van verliezen blijft 1 jaar, hier wijzigt niets.

Tegenover de verruiming in tijd staat ook een belangrijke beperking. Compensabele verliezen zijn met ingang van 2022 bij een winst van meer dan € 1.000.000 niet meer onbeperkt verrekenbaar. De verliesverrekening wordt dan beperkt tot 50%.  Het deel van de compensabele verliezen dat niet kan worden gebruikt kan vooruit worden gewenteld om op een later tijdstip te worden benut. Het gevolg van deze wijziging is dat bij een winst boven de € 1.000.000 ondanks aanwezige compensabele verliezen altijd vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn.

Indien bijvoorbeeld € 2.000.000 winst wordt behaald terwijl er nog voor € 3.000.000 aan compensabele verliezen aanwezig is zal in dat jaar over € 500.000 belasting verschuldigd zijn.

Generieke renteaftrekbeperking

Sinds 2019 kent de Wet op de vennootschapsbelasting een generieke renteaftrekbeperkingsregel. Aftrekbare renten tot maximaal € 1.000.000 blijven aftrekbaar en deze grens geldt ook in 2022. Wel verandert de regel bij aftrekbare rentes boven de € 1.000.000. De renteaftrek wordt dan beperkt tot 20% van de EBITDA (winst voor aftrek rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen/afwaarderen). Dit percentage was 30% waardoor de renteaftrekbeperking strenger is geworden.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of wilt u meer informatie over  vennootschapsbelasting, neemt u dan contact op met Jan Batterink via 072 5350525 of mail naar jbatterink@efkbelastingadviseurs.nl