Recreatief zwemmen belast met btw?

Recreatief zwemmen belast met btw?
image_pdfimage_print
Enige tijd geleden heeft de rechtbank Noord-Holland zich uitgesproken over de vraag of recreatief zwemmen onder de sportvrijstelling kan vallen. De rechtbank concludeert dat het gelegenheid geven tot recreatief zwemmen een btw belaste activiteit is. Ook voor gemeenten een interessant oordeel dat vraagt om wat dieper in de problematiek te duiken!

Sinds 1 januari 2019 zijn diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport en die door instellingen worden verricht voor personen die aan sport doen vrijgesteld als deze worden verricht door een ondernemer die geen winst beoogt. De zaak waarin de rechtbank Noord Holland is gedoken betrof een openluchtzwembad dat door een niet winst-beogende ondernemer werd geëxploiteerd. Het openluchtzwembad wordt gebruikt voor recreatief (“vrij”) zwemmen, banenzwemmen, lessen bootcamp, aqua-fit, zwemlessen en schoolzwemmen.

De Belastingdienst was van mening dat alle activiteiten van het zwembad waren vrijgesteld. Volgens de exploitant was 90,5% van de entreegelden toerekenbaar aan recreatieve activiteiten. Het HvJ EU heeft in dit kader geoordeeld dat om te kunnen spreken van “sport” sprake moet zijn van een activiteit die gekenmerkt wordt door een niet te verwaarlozen lichamelijke component. Hiervan is volgens de rechtbank bij recreatief zwemmen echter geen sprake.

Bij recreatief zwemmen ligt volgens de rechtbank de nadruk op “afkoelen, ontspannen en spelen”. Mede gelet op de inrichting van het complex, waarbij de rechtbank wijst op de aanwezigheid van glijbanen, een zonneweide, klimtoestellen en een kiosk concludeert de rechtbank dat geen sprake is van sportbeoefening. Voor zover sprake is van recreatief zwemmen is eerder sprake van het gelegenheid geven tot zwemmen en baden, dan wel dagrecreatie. Deze zijn belast tegen het lage tarief. Er van uitgaande dat 90,5% van de entreegelden toerekenbaar zijn aan dagrecreatie kan de exploitant 90,5% van de btw op de kosten als voorbelasting verrekenen.

Belang voor de praktijk

Voor gemeenten die zelf een zwembad exploiteren is het van belang na te gaan welke activiteiten in het zwembad plaatsvinden en wat de btw-gevolgen hiervan zijn. Hoewel de onderhavige uitspraak ziet op een openluchtzwembad geldt dit ook voor binnenzwembaden die door een niet-winstbeogende ondernemer worden geëxploiteerd.

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Patrick Donders (06-40484243 of pdonders@efkbelastingadviseurs.nl) of ons secretariaat (072-5350525 of info@efkbelastingadviseurs.nl).