Procedure (privaatrechtelijke) reclame-inkomsten

Procedure (privaatrechtelijke) reclame-inkomsten

Gedurende de afgelopen maanden heeft de Belastingdienst aan veel gemeenten vragenbrieven gestuurd met betrekking tot inkomsten uit (privaatrechtelijke) concessieovereenkomsten. De VNG heeft aangegeven dat een proefprocedure zal worden gestart.

Het betreft hier inkomsten uit reclameobjecten, die door exploitanten in het openbaar gebied van de gemeente worden geplaatst zoals abri’s, driehoeksborden en reclamebakken aan lichtmasten. De exploitanten betalen hier veelal een vergoeding voor aan de gemeente. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat deze inkomsten onder de vennootschapsbelasting vallen en wenst over dit onderwerp te procederen.  De vraag of deze reclame-inkomsten onder de reikwijdte van de vennootschapsbelasting vallen, wordt dan ook aan meerdere rechtbanken voorgelegd. Naar verwachting zal uiteindelijk tot en met de Hoge Raad over dit onderwerp worden geprocedeerd waardoor een definitieve uitkomst enige jaren op zich zal laten wachten.

Het is langere tijd wat stiller geweest op dit terrein maar aangezien de deadline begint te naderen voor het vaststellen van de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2016, is de Belastingdienst actiever geworden via onder meer het sturen van  vragenbrieven. Indien de Belastingdienst naar aanleiding van de antwoorden op de vragenbrieven alsnog een aanslag vaststelt met inbegrip van de reclameresultaten, adviseren wij bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag. Naar verwachting zijn hier procedurele afspraken over te maken met de fiscus. Verder raden wij aan om in de risico-paragraaf van de begroting/jaarrekening een financiële inschatting te maken van de potentiële belastinggevolgen.

Hebt u vragen op het gebied van de vennootschapsbelasting en meer specifiek over de reclameopbrengsten, neem dan zeker contact op met Jan Batterink of Jits Berns via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs