Prinsjesdag 2019 – Loonheffingen

Prinsjesdag 2019 – Loonheffingen

De voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2020 komen deels voort uit de gisteren gepresenteerde wetsvoorstellen, maar ook uit eerder geaccepteerde wetsvoorstellen. Daarnaast gaat het eerder dit jaar gesloten pensioenakkoord ook tot een aantal wijzigingen in de loonheffing leiden, die zijn uiteraard niet opgenomen in de gisteren gepresenteerde wetsvoorstellen.

Bijgaand de belangrijkste (voorgestelde) wijzigingen voor de loonheffing met ingang van 1 januari 2020.

Werkkostenregeling

  1. Over de eerste € 400.000 van de loonsom wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd naar 1,7 procent. Voor het resterende bedrag van de loonsom geldt nog steeds het werkkostenforfait van 1,2 procent. Dit betekent concreet een verhoging van de vrije ruimte met 0,5% over € 400.000 ofwel € 2.000;
  2. De vergoeding voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) komt niet meer ten laste van de vrije ruimte, maar wordt gericht vrijgesteld;
  3. Voor de berekening van de korting op producten eigen bedrijf wordt de waarde van die producten vastgesteld op de waarde in het economische verkeer;
  4. Bij overschrijding van de vrije ruimte dient de 80% eindheffing voor de werkkostenregeling thans te worden aangegeven in de eerste loonaangifte van het volgende jaar (januari), dit wordt de tweede loonaangifte, dus in te dienen in de aangifte van februari en te betalen eind maart.

 

Vrijwilligersregeling

De vrijwilligersregeling wordt met ingang van 2020 jaarlijks geïndexeerd met een afronding van 100 euro per jaar en 10 euro per maand. Naar verwachting heeft dat in 2020 nog geen effect. Wordt de vrijstelling na indexatie per 1 januari 2012 bijvoorbeeld 1.750 euro, dan geldt voor 2021 een vrijstelling van 1.800 euro per jaar en 180 euro per maand.

Reeds eerder geaccepteerde wetsvoorstellen zijn:

Fiets van de zaak

Indien de werkgever aan de werknemer ten behoeve van het woon-werkverkeer een fiets van de zaak ter beschikking stelt, geldt een fiscale bijtelling van 7% over de consumentenprijs waarde van de fiets, ongeacht de soort fiets. Een door de werknemer betaalde eigen bijdrage wordt hierop in mindering gebracht, echter niet meer dan tot nihil. Bij ter beschikking stellen van een fiets is sprake van vervoer vanwege de werkgever en vervalt de gericht vrijgestelde reiskostenvergoeding.

Auto van de zaak

De fiscale bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s verdubbelt in 2020 naar 8 procent over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde, over het surplus bedraagt de bijtelling het standaardpercentage van 22%.

Verlaging lage inkomensvoordeel

Voor de financiering van de minder snelle verhoging van de AOW leeftijd wordt het lage-inkomensvoordeel verlaagd. Het jeugd LIV, waarvan de hoogte afhankelijk is van de leeftijd en de hoogte van het uurloon, wordt met ingang van 2020 gehalveerd. Het maximum LIV wordt met ingang van 2020 eveneens gehalveerd van maximaal € 2.000 per jaar tot maximaal € 1.000 per jaar.

Voorgesteld tijdens het pensioenakkoord, maar niet opgenomen in het Belastingplan 2020.

Vrijstelling RVU heffing

Indien een ontslaguitkering kwalificeert als een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is de werkgever hierover 52% pseudo eindheffing verschuldigd. Om gedeeltelijk  tegemoet te komen aan een vrijstelling voor zware beroepen is voorgesteld een vrijstelling RVU in te voeren. Tot een bedrag van € 9.000 per volledig jaar is de RVU gedurende maximaal 3 jaar (ofwel € 57.000) vrijgesteld van de 52% pseudo eindheffing, mits de werknemer uittreedt meer dan drie jaar voor de AOW leeftijd. Is de periode korter wordt de vrijstelling pro rata verlaagd.

Uitbreiding verlofsparen

Thans is het mogelijk dat de werknemer tot 50 maal het aantal werkdagen per week verlof spaart. Voorgesteld wordt dit te verdubbelen naar 100 weken. Hierdoor kan de werknemer twee jaar voor het bereiken van de AOW leeftijd stoppen met werken.

Belastingplan 2020, Memorie van Toelichting <klik hier>
Overige Fiscale Maatregelen 2020, Memorie van Toelichting <klik hier>

Wilt u meer weten over de aangekondigde wijzigingen en wat die voor uw gemeente kunnen betekenen, neem dan contact op met Ton van der Fits of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl