Tot de FLEX-oplossingen behoort ook het EFK Fiscaal Beheersysteem. Veel klanten van EFK Belastingadviseurs vinden het wenselijk als zij actief worden ondersteund in hun Tax Assurance proces, het borgen van (controle)dossiers en het ter beschikking hebben van een digitale fiscale kennisbank. Het Fiscaal Beheersysteem stelt gemeenten daartoe in staat.

Procesmatig kunnen de verantwoordelijke medewerkers worden geattendeerd op controlemomenten en worden eventuele processtappen door ons uitgevoerd. Denkt u aan het trekken en/of uitvoeren van steekproeven of het geven van een second-opinion op een labelwijziging. Daarnaast is een adequate borging van de uitgevoerde controles mogelijk, het opzetten van een fiscaal dashboard, het borgen van het dossier vennootschapsbelasting of het werken met werkstromen en/of rekenmodellen.

Dat publieke organisaties complexe en zeker in het huidige tijdgewricht, dynamische organisaties zijn, staat buiten kijf. De toegenomen taakstelling vanuit de Rijksoverheid en de dienstverlening aan de burger maakt dat u meer dan ooit worden uitgedaagd en getest in uw operationele en financiële bedrijfsvoering.

In het verlengde hiervan zijn ook de fiscale risico’s aanzienlijk toegenomen. Is het borgen van de omzetbelasting in het proces, de projecten en de administratie al een uitdaging, zeker door de belastingplicht voor de Vennootschapsbelasting per 2016 is verdere fiscale beheersing meer dan ooit noodzakelijk. Het Fiscaal Beheersysteem is bij uitstek hiervoor ontwikkeld.

In het kort

Zonder een uitgebreide technische verhandeling te geven – het beste is dit soort oplossingen in de praktijk te zien – treft u onderstaand aan de mogelijkheden van het Fiscaal Beheersysteem. Het systeem beschikt over een diversiteit aan slimme tax assurance mogelijkheden zoals steekproeven, dashboards, online monitoring en/of dossier management.

Ook faciliteert het systeem de weg naar of met Horizontaal Toezicht en biedt het door de uitgebreide kennisbank een snelle en begrijpelijke toegang tot de meest actuele fiscale wet- en regelgeving en modellabeling.

Zien is geloven en overtuigd raken. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demonstratie en beloven u een nieuw inzicht in de manier waarop de fiscaliteit binnen uw organisatie kan worden geborgd.

Wilt u nog even wachten met een presentatie maar wel kennis maken met één van de vele mogelijkheden van het systeem? U kunt kosteloos en vrijblijvend voor de periode van een maand kennis maken met de steek-proeffunctionaliteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.A.M. Roosendaal MBA MCM via telefoonnummer 072 535 05 25 of per e-mail naar hroosendaal@efkbelastingadviseurs.nl.

Door toegang tot de meest actuele gemeentelijke fiscale regelgeving en door het samenwerken met andere gemeenten hoeft u zelf niet het wiel uit te vinden en bespaart u op uw kosten.