In situaties dat de waarde van vastgoed onduidelijk of ter discussie staat kunt u via onze partners van Huygenhoek Taxaties terecht voor het waarderen en taxeren van (gemeentelijk) vastgoed. De registermakelaars en taxateurs R. (Roel) Schoon en R.(Rick) Elings, beide met jarenlange ervaring in de publieke sector, zetten hun kennis en kunde hiervoor in.

“Als fiscalisten voor de publieke sector is vastgoed en de waarde van vastgoed een belangrijk onderdeel binnen onze advisering”, aldus mr. Dick Visser, eigenaar van EFK Belastingadviseurs, “op het gebied van vastgoed hebben onze klanten veel te maken met vraagstukken die raken aan onderwerpen zoals de Wet Markt en Overheid, verboden staatssteun, planschade, het op afstand zetten van vastgoed of de transformatie van panden. Het aanvliegen van dit soort complexe vraagstukken vanuit een integrale visie en meerdere disciplines is daarbij essentieel. Onze klanten verwachten dat en dat kan ook niet anders nu steeds meer (belasting)middelen op elkaar ingrijpen. Het toevoegen van deze kennis en kunde is voor ons een logische verbreding van ons dienstenpakket.” Rick Elings, “Veel meer dan andere taxateurs bieden wij een echt onafhankelijk oordeel, omdat wij ons niet als marktpartij of bemiddelaar op de vastgoedmarkt begeven. Toch bieden wij een heel specialistische kennis van gemeentelijk vastgoed door meer dan 20 jaar ervaring op dit werkgebied”.

U kunt voor de volgende specialistische diensten bij EFK Belastingadviseurs terecht:

  • Het begeleiden bij het tot stand komen van een marktconforme verkoopprijs ter vermijding van discussies over (on)geoorloofde staatssteun zoals bijvoorbeeld bij de overdracht van maatschappelijk vastgoed aan een marktpartij.
  • Het bepalen van een huurprijs gebaseerd op marktwaarde.
  • Taxaties ter bepaling van planschade.
  • Het opstellen van een risicoanalyse bij het initiëren van een nieuw bouwplan.
  • Het vertegenwoordigen van de gemeente voor de rechtbank en het gerechtshof in WOZ-zaken bij veelal complexere zaken als sportcomplexen en bibliotheken.
  • Het bepalen van grondwaarden en doorrekenen van nieuwbouwprojecten.
  • Het opstellen van exploitatieplannen en dit omzetten in beleidstukken.
  • Het verbeteren van de kwaliteit en de actualiteit van gegevens over het verzekerde vastgoed.