Met de Recovery Audit Personeelskosten worden personeelskosten teruggehaald. Onderzoek toont aan dat 98% van de organisaties onnodig veel aan personeelskosten betalen. Tijdens de Recovery Audit gaan wij op zoek naar te veel betaalde premies en niet benutte stimuleringsmaatregelen. Te veel betaalde premies halen wij terug en subsidie en stimuleringsmaatregelen vragen wij, indien mogelijk, met terugwerkende kracht aan. Kortom, u ontvangt u teveel betaalde kosten retour. Ook toekomstige loonkosten dalen hiermee omdat de bevindingen een toekomstige werking hebben.

Onze Recovery Audit staat bekend als zeer grondig. Regelmatig voeren wij een second opinion uit op onderzoeken van derden. Door onze minutieuze onderzoeksmethode in zowel de diepte als de breedte werd in 95% van de gevallen alsnog (significante) extra besparingen gerealiseerd.

Besparingen met terugwerkende kracht

Met de Recovery Audit gaan wij onder andere na of uw organisatie het complete potentieel aan financiële voordelen en stimuleringsmaatregelen optimaal benut. De Recovery Audit richt zich zowel op het werkgeversdeel van het salaris zelf, als op het administratieve proces rondom instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Op meer dan 40 punten en per punt, zes onderdelen, onderzoeken wij de afgedragen premies aan de Belastingdienst, de UWV, arbodiensten, pensioenfondsen en verzekeraars. Gemiddeld worden besparingen gerealiseerd tussen de 400 en 750 euro per medewerker per jaar voor een periode van vijf jaar.

Het onderzoek richt zich op het behalen van besparingen binnen de verjaringstermijn. Binnen de volgende onderdelen voeren wij een controle uit:

  • De gedifferentieerde premie WGA/WHK;
  • De premie afdrachten van de werkgeverspremies Sociale Verzekeringen;
  • Diverse subsidie- en stimuleringsregelingen m.b.t. aannemen en behouden van personeel;
  • Subsidies m.b.t. gevolgde opleidingen;
  • Verzuimkosten;
  • De premie afdrachten voor de collectieve werknemersverzekeringen en pensioenen.

 

Wij doen ons onderzoek op een zodanige manier dat de externe partijen (UWV, Belastingdienst, Arbodienst, verzekeraars etc.) onze onderzoeksmethode accepteert en daarmee kan instemmen.

Ons streven is de maximale besparing voor u, ongeacht hoeveel tijd dit ons kost. U ontvangt van ons een uitgebreid eindrapport. In dit rapport worden alle bevindingen, conclusies, aanbevelingen en besparingen duidelijk omschreven.

U dient rekening te houden met een gemiddelde doorlooptijd van het gehele onderzoek van vijf tot zes maanden. Hierbij is onder andere de behandeling door de Belastingdienst al meegeteld.

Kosten

U heeft de keuze de Recovery Audit op uren regiebasis uit te laten voeren of op basis van ‘no cure, no pay’. Indien u kiest voor regiebasis ontvangt u van ons vooraf een gespecificeerde kostenopgave. Op deze manier weet u exact wat uw maximale kosten zijn ongeacht de uitkomst. Indien u kiest voor de ‘no cure, no pay’-variant wordt een succes fee afgesproken van 35%. Deze fee brengen wij in rekening nadat de besparingen zijn gerealiseerd.

Bent u geïnteresseerd en wilt u weten in welke mate de Recovery Audit ook voor uw organisatie voordeel kan opleveren, neemt u daarvoor contact op ons kantoor. Wij informeren u graag.