In de Quickscan BTW/BCF maken wij inzichtelijk op welke fiscale gebieden voor uw organisatie risico’s bestaan of waar eventueel profijtelijker kan worden gehandeld. Onze aanpak bestaat uit een combinatie van data-analyse en interviews bij u op kantoor.

Ervaring leert dat inhoudelijk feitenonderzoek in combinatie met expertise uit de organisatie, eventueel aangevuld met onderbouwing uit uw organisatie dossiers, een effectieve methode is de feitelijke fiscale werkelijkheid in kaart te brengen. Niet zelden blijkt dat de administratieve werkelijkheid anders is dan de door de organisatie waargenomen werkelijkheid. Daarnaast wordt een goed beeld gekregen van het fiscale bewustzijn van uw organisatie, de soft-controls.

Als onderdeel van de werkzaamheden schetsen wij de mogelijke impact van een risico voor uw organisatie in verhouding tot haar omgeving en haar eigen capaciteit. Hoeveel kan bijvoorbeeld de organisatie nog aan? Wat is eventueel het afbreukrisico naar de Belastingdienst, de gemeentera(a)d(en) of de publieke opinie? Wat is het weerstandsvermogen eventuele risico’s op te vangen? Welke ontwikkelingen in het fiscale werkveld zijn in de (nabije) toekomst relevant voor de organisatie? In combinatie met de eerdere bevindingen ontstaat een gedegen inzicht voor een Plan van Aanpak en de verdere stappen naar In-control.