Nacalculatie is het beoordelen van de verrekening van btw op inkopen en verschuldigdheid van btw over de verkopen. Ofwel: betaal ik als organisatie te veel, te weinig of precies het juiste bedrag aan btw? Nacalculatie is ook een onderdeel van het traject dat organisaties doorlopen om fiscaal in control te komen. De nacalculatie is als onderzoek vergelijkbaar met de btw-controle van de Belastingdienst. Toch is het verstandig de nacalculatie door een onafhankelijke derde partij te laten verrichten. De Belastingdienst kijkt vrijwel altijd vanuit de btw die in de boeken staat en stelt zichzelf vooral de vraag of niet te veel btw is geclaimd. EFK Belastingadviseurs kijkt ook of de organisatie wel alle btw heeft ontvangen waar zij recht op heeft.

Voor de nacalculatie nemen wij de hele administratie van een boekjaar door. Als uit een peiljaar blijkt dat een organisatie te weinig btw heeft terugontvangen, kan dit bedrag worden doorberekend naar eerdere boekjaren. EFK Belastingadviseurs kan te weinig ontvangen btw tot vijf jaar terug terugvragen bij de Belastingdienst, tenzij uw eigen afspraken met de Belastingdienst dit verhinderen.

De nacalculatie voorziet in de behoefte van overheden en non-profit organisaties zelf meer controle te hebben over het proces en de cijfers. Zij willen zelf de regie houden. Bij de nacalculatie wordt zorgvuldig onderzocht of alle btw waar u recht op hebt, wel is geclaimd of dat wellicht teveel is geclaimd zodat u een fiscaal risico loopt. In onze dienstverlening is niet alleen opgenomen dat wij de materiele zaken afhandelen met de Belastingdienst, u ontvangt van ons ook altijd een duidelijke rapportage van onze  is bevindingen en aanbevelingen.