In control zijn is greep hebben op administratieve processen in een organisatie. Een organisatie die in fiscaal control is, komt bij een controle van de Belastingdienst financieel niet gauw voor (vervelende) verrassingen te staan. Overheden en non-profit organisaties die niet of niet volledig in control zijn, krijgen vaak te maken krijgen met fiscale correcties en naheffingen.

Ken uw fiscale risico’s

In control zijn is niet hetzelfde als de jaarlijkse controle van de cijfers door een accountant. Een accountant kijkt naar doelmatigheid en rechtmatigheid van cijfers maar niet naar de fiscaliteit. Fiscalist Bert Nienhuis van EFK Belastingadviseurs: “Ons motto is: zorg dat fiscaliteit deel uitmaakt van controleprocessen. Weet wat de fiscale risico’s zijn, dek ze af en zorg dat je fouten in de administratie meteen kunt herstellen. Een onjuiste behandeling van fiscaliteit kan een gemeente veel geld kosten.”

Belang opleiding medewerkers

Het gaat om fiscaliteit in controleprocessen. En ook om mensen. Nienhuis: “Als er fouten in een geautomatiseerd proces worden ontdekt, moet je je afvragen hoe die fouten worden gemaakt. Dan kom je soms ook bij mensen terecht. Waarom maken zij die fouten?” Onderdeel van het traject is vaak het opleiden van medewerkers om zo het fiscale bewustzijn in een organisatie te vergroten. Nienhuis: “Wil een traject om in control te komen slagen, moeten de neuzen in een organisatie allemaal dezelfde kant op staan.”

Gefaseerde aanpak

In control komen begint bij EFK Belastingadviseurs meestal met een onderzoek van inkopen en verkopen in een recent jaar. Dat kan globaal aan de hand van enkele dossiers of uitgebreid via nacalculatie van de hele administratie. De uitkomsten van dit onderzoek bepaalt de volgende stap in het traject. Nienhuis: “Wij werken in fasen. Elke volgende stap is afhankelijk van de uitkomsten in de voorafgaande fase. De beslissing om een volgende stap te zetten ligt bij onze klanten. We durven de stelling best wel aan dat een paar dossiers in de meeste gevallen leiden tot meer actie.”

HT: Omgangsvorm met Belastingdienst

In control zijn is niet gelijk aan Horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht is een omgangsvorm met de Belastingdienst. Daarvoor is ook een zekere mate van in control zijn nodig. Maar een convenant heeft als nadeel dat spelregels rond fiscaliteit veelal door de Belastingdienst worden bepaald. Nienhuis: “Organisaties zullen bij de fiscale behandeling van projecten geneigd zijn standpunten van de Belastingdienst te volgen. Het beperkt de onderhandelingsruimte bij de behandeling van fiscaliteit bij projecten. Dat heeft financiële gevolgen voor de bestedingsruimte bij die projecten.”

Belangrijk is naar onze mening dat de gemeente vanuit een intrinsieke motivatie ‘in control’ wil zijn e niet omdat er een HT convenant is. Dit zorgt voor een preventieve houding zodat de reparatiemodus wordt voorkomen en dat de gemeente als lerende organisatie zelf in staat is verbetertrajecten te definiëren en daarover succesvol regie te voeren.