Nieuwe ontwikkelingen EFK Fiscaal Beheersysteem

Steeds meer gemeenten geven uitvoering aan de wens (soms noodgedwongen) fiscaal in control te komen. Voor EFK Belastingadviseurs de reden juist op dit gebied de functionaliteit van het EFK Fiscaal Beheersysteem sterk uit te breiden.

De voordelen van het in control zijn, zijn duidelijk: achteraf geen vervelende verrassingen zoals naheffingen of boetes, voordelen worden benut en de geruststellende gedachte dat wordt voldaan aan de compliance eis.

De belangrijkste vernieuwingen zijn:
1. Uw fiscale risico’s en aandachtspunten in één oogopslag zichtbaar (dashboard);
2. Veilig gegevens uitwisselen en samenwerken zonder datalekken (e-room);
3. Fiscale risico’s en positie van gemeentelijk vastgoed beheersen.

Uw fiscale risico’s en aandachtspunten in één oogopslag zichtbaar
De nieuwe functionaliteit biedt de gemeente één plek, een dashboard, waarop de diverse fiscale dossiers, risico’s en/of aandachtsgebieden met één oogopslag zichtbaar zijn. Of het nu gaat om het mengpercentage, de labellijst, de status van de herzienings-btw of de clusterresultaten van de vennootschapsbelasting, alles is direct toegankelijk vanuit dit focuspunt. Niet alleen voor de financiële afdeling maar ook, indien gewenst, voor de rest van de organisatie of een derde partij.

In het kort:

1. Fiscale informatie overzichtelijk op één plek;
2. Eenvoudig het grondslagendocument maken, beheren en communiceren;
3. Directe koppelingen tussen de fiscale kennisbank, het gemeentelijke dossier, het fiscaal dashboard en steekproefmodules;
4. Statusoverzichten van de meest relevante fiscale processen;
5. Visuele mogelijkheden, zoals dynamische grafieken, welke ook ‘non-financials’ direct inzicht geven;
6. Zelf doen, samen met de adviseur of volledige ondersteund.

Het opzetten of onderhouden is eenvoudig doordat  dezelfde software  als nu wordt gebruikt, met inbegrip van sjablonen die gebruikers nu al ter beschikking staan.

Veilig gegevens uitwisselen en samenwerken zonder datalekken
De functionaliteit betreft een e-room binnen het EFK Fiscaal Beheersysteem, die wordt gebruikt voor het veilig uitwisselen van gegevens tussen de (eigen)organisatie/gemeente en externe partijen, zoals de accountant, de belastingadviseur, de Belastingdienst, deelnemers van een gemeenschappelijke regeling, dan wel andere met de gemeente samenwerkende partijen. Voor het uitwisselen van gegevens worden, terrecht, steeds strengere eisen gesteld en de infrastructuur van het EFK Fiscaal Beheersysteem voldoet aan bedoelde strenge eisen. Het blijft overigens niet beperkt tot alleen het uitwisselen van gegevens, het systeem biedt ook de mogelijkheid de gegevens voor meerdere jaren veilig te archiveren.

Fiscale risico’s en positie van gemeentelijk vastgoed beheersen
Het niet inzichtelijk hebben van de btw-behandeling per vastgoedobject kan voor gemeenten een fiscaal risico betekenen. Zeker als het gebruik in de tijd verandert, het object wordt vervreemd of verbouwd. Om dit risico te dempen is de module Fiscaal Vastgoed Management ontwikkeld.

De module stelt de gemeente in staat, eventueel gekoppeld aan andere databronnen, inzichtelijk te hebben welk btw-label aan het object hangt, welke contracten of andersoortige overeenkomsten opportuun zijn en versiebeheer en goedkeuringswerkstromen te organiseren. Daarnaast is de module flexibel aan  te passen  aan de gemeentelijke omgeving.

Samenvattend

Met de uitbreiding van het EFK Fiscaal Beheersysteem hebben gemeenten nog meer en nog eenvoudiger de mogelijkheid hun fiscale processen en dossiers te organiseren, om ‘in control’ te komen. Omdat elke gemeente haar eigen zelfstandige manier van organiseren heeft, is het systeem flexibel op te zetten al naar gelang de gewenste ondersteuning. Daarnaast hoeft de gemeente niet alles zelf te doen. De gemeente kan het systeem naar wens zelf opzetten, maar kan ook kiezen voor een meer of mindere mate van ondersteuning, inclusief de bijbehorende fiscale advisering en controles.

Alle functionaliteiten binnen het systeem zijn direct beschikbaar. Wilt u meer weten, een vrijblijvende presentatie van het systeem of simpelweg klanken over fiscaal in control komen, neemt u dan contact op met ons kantoor via het secretariaat op 072-5350525.