Nieuwe mogelijkheden EFK Fiscaal Beheersysteem

Deze zomer is hard gewerkt aan het toevoegen van nieuwe mogelijkheden aan het EFK Fiscaal Beheersysteem. Toevoegingen die gemeenten helpen nog makkelijker fiscaal in control te komen en invulling te geven aan hun Tax Control Framework. Graag vertellen wij u daar meer over.

Noodzaak van fiscaal in control zijn

Steeds meer gemeenten besteden aandacht aan het fenomeen fiscaal in control. EFK Belastingadviseurs merkt dat aan de van ons gevraagde ondersteuning en aan de gesprekken met de Belastingdienst. De effecten zijn duidelijk: geen vervelende verrassingen (naheffingen en boetes), het benutten van mogelijke materiële voordelen vervat in de feiten en omstandigheden zoals die zich bij de eigen gemeente voordoen en de geruststellende gedachte dat het geregeld is. Voor ons de reden de focus op de ontwikkeling van het Fiscaal Beheersysteem juist op dit gebied nader in te richten.

Fiscaal dashboard voor de gemeente

De belangrijkste vernieuwing is de mogelijkheid tot het creëren van een digitaal en interactief fiscaal grondslagendocument. Eén plek, of zoals u wilt, één dashboard waarop de diverse fiscale dossiers, risico’s en/of aandachtsgebieden met één oogopslag zichtbaar zijn. Of het nu gaat om het mengpercentage, de labellijst, de status van de herzienings-btw of de clusterresultaten met betrekking tot de vennootschapsbelasting, alles is direct toegankelijk vanaf dit scherm. Niet alleen voor de fiscaal verantwoordelijken binnen de gemeente maar ook, indien gewenst, voor de rest van de organisatie of een derde partij.

De inrichting

Gebruikers van het EFK Fiscaal Beheersysteem kunnen met eenvoudige middelen zelf het dashboard naar wens opzetten of wij doen dat voor of samen met u. Tax Control is nog nooit zo simpel vormgegeven en toegankelijk gemaakt.
In het kort:

1.Fiscale informatie overzichtelijk op één plek;
2.Eenvoudig het grondslagendocument maken, beheren en communiceren;
3.Directe koppelingen tussen de fiscale kennisbank, het gemeentelijk dossier, het fiscaal dashboard en de steekproefmodules;
4.Statusoverzichten van de meest relevante fiscale processen;
5.Visuele mogelijkheden, zoals dynamische grafieken en tabellen, geven ook ‘non-financials’ direct inzicht;
6.Zelf doen, samen met de adviseur of volledig ondersteund.

Kortom, alle instrumenten en inspiratie is beschikbaar om fiscaal in control te komen en te blijven!

Indien u meer wilt weten over de nieuwe mogelijkheden of het inpassen en opzetten daarvan binnen het gemeentelijk TCF, neemt u dan contact op met ons kantoor via 072 5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl. Wij geven graag een toelichting op de nieuwe mogelijkheden en wat die voor uw gemeente kunnen betekenen.