Najaars werkdruk? Maak kennis met onze flex-diensten

Najaars werkdruk? Maak kennis met onze flex-diensten

Het zal u niet vreemd voorkomen dat de verwachting is dat ook dit jaar voor de jaarwisseling nog veel ‘even’ af moet. Omdat “nee”-zeggen meestal geen optie is, is de kans groot dat de werkdruk hoog zal worden, met alle mogelijke gevolgen van dien. Om u te ontlasten hebben wij een aantal flex-oplossingen voor u beschikbaar.

Op de werkvloer

Eén van de flex-oplossingen die EFK Belastingadviseurs de gemeente aanbiedt is het over een bepaalde periode voor een vast aantal dagdelen of dagen, een fiscalist of administratief specialist binnenshuis te hebben. Dit zijn vakmensen die naast hun professionele educatie, in-house zijn getraind specifiek voor de gemeentelijke markt. De gemeente verwerft met de ondersteuning een meewerkend fiscaal collega, op senior niveau, die zich dusdanig opstelt en betrokken voelt als ware hij of zij een ‘collega’ met een gemeentehart. Zeker in het geval van ‘taaie’ dossiers of bij ondercapaciteit is dit een uitstekende oplossing.

Klanken naar behoefte

Binnen veel gemeentelijke organisaties ontbreekt voor medewerkers de mogelijkheid laagdrempelig te kunnen klanken met een fiscaal specialist op het moment dat het antwoord niet intern voorhanden is. Met een abonnement op de EFK Fiscale Vragenservice kunt u bij ons snel terecht met vragen over btw, het BTW-compensatiefonds, vennootschaps-, overdrachts- of loonheffingen. Het gaat hier om directe en adequate praktijkgerichte beantwoording (telefonisch en/of per e-mail) van de vraag.

Daarnaast kan de gemeente de service met een aantal bezoeken uitbreiden, zodat uw medewerkers worden geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen en de vragen worden beantwoord die binnen uw organisatie leven. De aanwezigheid van een dergelijke service heeft een positief effect op de continuïteit en awareness binnen uw organisatie.

Digitale ondersteuning

Tot de flexibele diensten behoort ook het EFK Fiscaal Beheersysteem (hierna: FBS). Veel klanten van EFK Belastingadviseurs vinden het wenselijk als zij actief worden ondersteund in hun Tax Assurance proces, het borgen van gemeentelijke (controle)dossiers en het ter beschikking hebben van een digitale fiscale kennisbank. Het FBS stelt gemeenten daartoe in staat.

Procesmatig kunnen de diverse verantwoordelijke medewerkers worden geattendeerd op controlemomenten en worden eventuele processtappen door ons uitgevoerd. Denkt u aan het trekken en/of uitvoeren van steekproeven of het geven van een second-opinion op een labelwijziging. Daarnaast is een adequate borging van de uitgevoerde controles mogelijk, het opzetten van een fiscaal dashboard, het borgen van het dossier vennootschapsbelasting of het werken met werkstromen en/of rekenmodellen. Het flexibele karakter van het FBS uit zich door het te gebruiken voor onderwerpen waar op dat moment behoefte aan is.

Meer weten?

In onze visie zijn onze flex-oplossingen zo vormgegeven dat wij in staat zijn de werkdruk te verlagen en gelijktijdig uw behoefte zo in te vullen dat de gemeente proactief en binnen tijd en budget de gewenste taken kan afronden. Dat werkt wel zo prettig. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met ons secretariaat op telefoon 072-5350525 of stuur een mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.